Hoppa till innehåll
Media

Förslaget till europeisk pelare för sociala rättigheter offentliggörs i vår

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2017 13.02
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila deltar i en konferens om den europeiska pelaren för sociala rättigheter i Bryssel måndagen den 23 januari. Konferensen arrangeras av Europeiska kommissionen.

Genom pelaren för sociala rättigheter vill kommissionen förbättra sysselsättningen, arbetsvillkoren, den sociala tryggheten, det sociala skyddet samt arbetstagarnas hälsa och säkerhet i Europa. Inkomstklyftorna har vuxit i Europa och ojämlikheten inom och mellan länder är stor.

”Det är viktigt för Finland att kommissionen lyfter fram och synliggör de sociala rättigheterna när ekonomin och arbetslivet är i förändring. Det är ytterst önskvärt att pelaren för sociala rättigheter kommer att omfatta alla EU-länder och inte bara euroområdet”, säger minister Mattila.

Alla EU-länder berörs av sociala utmaningar och därför har bland annat försöket med basinkomst i Finland väckt mycket intresse i EU. Minister Mattila presenterar Finlands försök under konferensen.  

Europeiska kommissionen gav ett meddelande om den sociala pelaren i mars 2016. Där listas EU:s centrala arbets- och socialpolitiska principer som stöder en fungerande och rättvis arbetsmarknad och det sociala trygghetssystemet i euroområdet.

Efter att pelaren godkänts ska den fungera som referensram när man på EU-nivå bedömer sysselsättningen och förmågan att klara av sociala förpliktelser i medlemsländerna. Syftet med pelaren är också att hjälpa medlemsländernas regeringar att driva reformer på nationellt plan. Samtidigt kommer pelaren att föra länderna i euroområdet närmare varandra.

Det offentliga samrådet om utkastet till pelaren för sociala rättigheter tog slut vid årsskiftet. Utifrån det sammanställer kommissionen ett slutligt förslag till pelare. Förslaget offentliggörs i mars som en del av EU:s sociala paket.

Man kan följa konferensen i sociala medier med hashtaggen #SocialRights.

Mer information:

Pietilä-Kainulainen, överinspektör, tfn 0295 1636 77

Tillbaka till toppen