Hoppa till innehåll
Media

Närmare 11,3 miljoner euro i kompletterande understöd delas ut till organisationer

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2018 13.47 | Publicerad på svenska 27.6.2018 kl. 15.53
Pressmeddelande 97/2018

Social- och hälsovårdsministeriet delar sammanlagt ut närmare 11,3 miljoner euro i understöd av Veikkaus avkastning av penningspelsverksamhet till organisationer och stiftelser. Understöd beviljas nu till 325 sökande. Tidigare i år har sammanlagt 342 miljoner i organisationsstöd redan delats ut till 871 sökande.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutade om de kompletterande understöden den 27 juni i enlighet med Social- och hälsoorganisationernas understödscentrals (STEA) förslag. Statsrådets finansutskott biföll utdelningsförslaget.

Understöden är avsedda att stödja och utveckla verksamheten för allmännyttiga organisationer som kompletterar social- och hälsovårdstjänsterna samt investeringar. 

Genom beslutet inleds tre helt nya understödsprogram och ett försök med småskaliga understöd 

Med understödsprogrammet Värdefull stöds personer som lever i svåra livssituationer eller som upplevt abrupta livsförändringar. Totalt beviljas ca 1,7 miljoner euro i understöd till 25 projekt och samordningsprojekt. Programmet samordnas av Finlands Settlementförbund rf.

Med understödsprogrammet Grepp om livet stöds äldre som bor hemma och deras delaktighet. Totalt beviljas 20 projekt och Ikäinstituutin säätiös samordningsprojekt ca 1,5 miljoner euro. 

Med understödsprogrammet Platsen är ledig II stöds arbetslivsfärdigheterna hos unga och partiellt arbetsföra personer. Inom programmet är det möjligt att anställa en ung eller partiellt arbetsför person för en organisations allmännyttiga verksamhet och vid behov även ordna mentorskap som stöder arbetet. Totalt beviljas ca 7,6 miljoner i understöd till 172 understödsobjekt och ett samordningsprojekt som Nuorten Ystävät ry ansvarar för.

Småskaliga organisationsunderstöd är ett nytt understöd som riktar sig särskilt till små lokalt verksamma organisationer. Med hjälp av understödet främjas gemenskap och aktiv medborgarverksamhet. De små understöden är avsedda för organisationer som inte får något annat understöd från STEA. Totalt beviljas ca en halv miljon euro i understöd till 105 understödsobjekt. Det är fråga om ett försök som ska genomföras 2018. Avsikten är att ett beslut om dess fortsättning ska fattas senare. 

Ytterligare information

Elina Varjonen, beredningschef, STEA, tfn 0295 163 223
Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 577


Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) är en oberoende statsbidragsmyndighet som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Centralen administrerar de understöd som beviljas av Veikkaus Ab:s spelavkastning. Understöden fördelas till social- och hälsoorganisationers allmännyttiga projekt som främjar hälsa och välfärd. Information om enskilda projekt finns på STEA:s webbplats: avustukset.stea.fi

Tillbaka till toppen