Hyppää sisältöön
Media

Järjestöille jaetaan täydentävinä avustuksina lähes 11,3 miljoonaa euroa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2018 13.47
Tiedote 97/2018

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa Veikkauksen rahapelitoiminnan tuotoista avustuksia järjestöille ja säätiöille lähes 11,3 miljoonaa euroa. Avustuksia saa nyt 325 hakijaa. Aiemmin tänä vuonna järjestöavustuksia on jaettu jo 871 hakijalle yhteensä 342 miljoonaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti täydentävistä avustuksista 27. kesäkuuta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) ehdotuksen mukaisesti. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi jakoesitystä.

Avustukset on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja täydentävien yleishyödyllisten järjestöjen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen sekä investointeihin. 

Päätöksellä käynnistyy kolme kokonaan uutta avustusohjelmaa sekä yksi pienavustusten kokeilu 

Arvokas-avustusohjelmalla tuetaan haasteellisessa elämäntilanteessa tai äkillisessä muutostilanteissa olevia ihmisiä. Avustusta jaetaan yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa 25 hankkeelle ja koordinaatiohankkeelle. Ohjelmaa koordinoi Suomen Setlementtiliitto.

Elämänote-avustusohjelmalla tuetaan ikäihmisten kotona asumista ja osallisuutta. 20 hanketta ja Ikäinstituutin säätiön koordinaatiohanke saavat yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. 

Paikka auki II –avustusohjelmalla tuetaan nuorten ja osatyökykyisten työelämävalmiuksia. Ohjelmassa on mahdollista palkata nuori tai osatyökykyinen järjestön yleishyödylliseen toimintaan ja tarvittaessa järjestää myös työntekoa tukeva mentorointi. Avustusta jaetaan yhteensä noin 7,6 miljoonaa euroa 172 avustuskohteeseen ja yhteen koordinaatiohankkeeseen, josta vastaa Nuorten Ystävät ry.

Järjestöjen pienavustus on uusi erityisesti pienille paikallisesti toimiville järjestöille suunnattu avustus, jonka avulla edistetään yhteisöllisyyttä ja aktiivista kansalaistoimintaa. Pienavustukset on tarkoitettu järjestöille, jotka eivät saa muuta avustusta STEAn kautta. Avustusta annetaan 105 avustuskohteeseen yhteensä noin puoli miljoonaa euroa. Kyseessä on vuonna 2018 toteutettava kokeilu ja päätös sen jatkosta on tarkoitus tehdä myöhemmin. 

Lisätietoja

valmistelupäällikkö Elina Varjonen, STEA, p. 029 5163 223
neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen, STM, p. 0295 163 577

STEA on STM:n yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia. Tiedot yksittäisistä hankkeista ovat STEA:n verkkosivilla: avustukset.stea.fi

Sivun alkuun