Hoppa till innehåll
Media

Invalidpensionen kan i fortsättningen lämnas vilande vid tillfälligt förvärvsar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2013 11.56
Pressmeddelande -

Invalid- och sjukpensionen kan också i fortsättningen lämnas vilande på grund av arbete i minst tre månader och i högst två års tid. Att pensionen är vilande innebär att utbetalningen av invalid- och sjukpension avbryts under den tid man arbetar. Om man sedan slutar arbeta behövs ingen ny bedömning av arbetsförmågan, utan betalningen av invalid- och sjukpension fortsätter.

Bestämmelserna ändras så att invalid- och sjukpensionen kan lämnas vilande redan efter att pensionen betalats ut för en månad.

Möjligheten att lämna invalid- och sjukpensionen vilande ska stödja försök att arbeta utan rädsla för att förlora pensionen. Målet med lagen är att människor med invalid- eller sjukpension ska återgå till ett arbete som lämpar sig för dem. Det blir också lättare att ta emot tillfälliga och kortvariga jobb när invalid- och sjukpensionen kan lämnas vilande på nytt redan efter en månad.

Regeringen föreslog torsdagen den 12 december att lagen ska stadfästas. Republikens president ämnar godkänna lagen på fredag. Lagen träder i kraft den 1 januari 2014 och den är i kraft till slutet av år 2016.

Ytterligare information

Pia Nissinen, regeringssekreterare, tfn 0295 163186, [email protected]På vår webbplats

Invalid- respektive sjukpension

Partiellt arbetsföra med i arbetslivet  

 

 

Tillbaka till toppen