Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

HyväSuomi 2020 startar: Välfärdssamhällets framtid står på spel

Social- och hälsovårdsministeriet
22.1.2016 10.51
Nyhet

Följande kurs i strategiskt ledarskap inom välfärdspolitiken för HyväSuomi 2020 (Ett bra Finland 2020) börjar den 26 januari 2016. Kursen är avsedd för inflytesrika personer inom olika samhällssektorer. Syftet med kursen är att erbjuda en arena för interaktion, diskussioner och utbyte av information och under kursens gång samlas erfarenheter och synpunkter för byggande av framtidens välfärdspolitik.

De strategiska målet för välfärdspolitiken är ett socialt hållbart Finland:

"Finland är år 2020 ett socialt hållbart och livskraftigt samhälle. Människornas jämlikhet, psykisk och materiell välfärd, jämställdhet mellan könen samt ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet främjar en balanserad utveckling av samhället".

Med vilka förändringar, reformer och beslut kan vid säkerställa att Finland även under kommande år är ett av de bästa länderna att födas, leva och åldras i? Svaret på frågan söks under den kommande kurshelheten.

Under kursen HyväSuomi koncentrerar vi oss på olika fenomen inom samhällsutvecklingen och på kommande utmaningar för välfärdspolitiken.

I år är välfärdssamhällets framtid det övergripande temat för kursen.  Temat fördjupas med synpunkter som omfattar bl.a. regeringsprogrammet, ekonomin, arbetslivet och social- och hälsovårdspolitiken.

Det ordnas föreläsningar och diskussioner om följande fördjupande teman:

  • Social trygghet och sociala tjänster - ekonomins hörnsten
  • Ojämlikhet ur människans och samhällets synvinkel
  • Privat och offentlig - samhällets eller eget ansvar?
  • En trygg framtid

Kursen HyväSuomi 2020 är indelad i två delar. Den första ordnas i Helsingfors 26–28 januari och den andra i Tavastehus den 22–23 mars.

Kursen är ett samarbetsprojekt. Social- och hälsovårdsministeriet ordnar kursen HyväSuomi 2020 i samarbete med pensionsskyddscentralen, folkpensionsanstalten, Finlands Kommunförbund, Penningautomatföreningen och Alko Ab.

SHM svarar för det praktiska genomförandet av kursen. Under drygt tio år har över 300 av det finländska samhällets toppledare, inflytesrika personer och beslutfattare inom politiken, näringslivet, den offentliga förvaltningen, organisationer inom social- och hälsovårdsområdet, medierna, kulturen och vetenskapsområden deltagit i kursen HyväSuomi.

Ytterligare information    

kanslichef Päivi Sillanaukee, ordförande för samarbetsgruppen, tfn +358 2951 63356

överdirektör Raimo Ikonen, ordförande för planeringsgruppen, tfn +358 2951 63517

överinspektör Siru Nylén-Karo, projektchef för kursen, tfn +358 50 563 7970

kommunikationsdirektör Eeva Larjomaa, tfn +358 50 500 4504

Tillbaka till toppen