Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

HyväSuomi 2020 alkaa: Puntarissa hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.1.2016 10.51
Uutinen

Seuraava hyvinvointipolitiikan strateginen johtamiskurssi HyväSuomi 2020 käynnistyy 26. tammikuuta 2016. Se on suunnattu vaikuttajille yhteiskunnan eri osa-alueilla. Kurssin tavoitteena on tarjota areena vuorovaikutukselle, keskustelulle ja tiedon vaihdolle, ja sen aikana kootaan kokemuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden hyvinvointipolitiikan rakentamista varten.

Hyvinvointipolitiikan strategiseksi tavoitteeksi on asetettu sosiaalisesti kestävä Suomi:

”Suomi on vuonna 2020 sosiaalisesti kestävä ja elinvoimainen yhteiskunta. Ihmisten yhdenvertaisuus, henkinen ja aineellinen hyvinvointi, sukupuolten tasa-arvo sekä taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys edistävät yhteiskunnan tasapainoista kehitystä”.

Millaisilla muutoksilla, uudistuksilla ja päätöksillä pystymme varmistamaan, että Suomi on tulevinakin vuosina maailman parhaita maita syntyä, elää ja vanheta? Tähän kysymykseen haetaan vastausta nyt alkavalla kurssikokonaisuudella.

HyväSuomi -kurssin aikana paneudutaan yhteiskunnan kehityksen eri ilmiöihin ja hyvinvointipolitiikan tulevaisuuden haasteisiin.

Tänä vuonna kurssin kattoteemana on hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus. Teemaa syvennetään mm. hallitusohjelman, talouden, työelämän ja sosiaali- ja terveyspolitiikan näkökulmilla.

Luentoja ja keskusteluja järjestetään syventävistä teemoista:

  • Sosiaaliturva ja palvelut - talouden kivijalka
  • Eriarvoisuus ihmisen ja yhteiskunnan näkökulmasta
  • Yksityinen ja julkinen - yhteiskunnan vastuu vai oma vastuu?
  • Turvallinen tulevaisuus

HyväSuomi 2020 -kurssi järjestetään kahdessa jaksossa. Ensimmäinen jakso järjestetään Helsingissä 26.-28.tammikuuta ja toinen Hämeenlinnassa 22.-23. maaliskuuta.

Kurssi on yhteistyöhanke. Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää HyväSuomi 2020 -kurssin Eläketurvakeskuksen, Kansaneläkelaitoksen, Suomen Kuntaliiton, Raha-automaattiyhdistyksen ja Alko Oy:n kanssa.

STM vastaa kurssin käytännön toteutuksesta. Runsaan kymmenen vuoden aikana HyväSuomi-kurssille on osallistunut yli 300 suomalaisen yhteiskunnan huippujohtajaa, vaikuttajaa ja päättäjää politiikan, talouselämän, julkishallinnon, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, median, kulttuurin ja tieteen aloilta.

Lisätietoja

kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, yhteistyöryhmän puheenjohtaja, puh. +358 2951 63356

ylijohtaja Raimo Ikonen, suunnitteluryhmän puheenjohtaja, puh. +358 2951 63517

ylitarkastaja Siru Nylén-Karo, kurssin projektipäällikkö, puh. +358 50 563 7970    

viestintäjohtaja Eeva Larjomaa, puh. +358 50 500 4504

Sivun alkuun