Hoppa till innehåll
Media

Personalen betraktar fungerande tjänster som det viktigaste måttet på en lyckad social- och hälsovårds- och landskapsreform

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2017 13.13
Pressmeddelande 50

En lyckad social- och hälsovårds- och landskapsreform bygger enligt yrkesfolket i de sektorer som omfattas av reformen på fyra helheter: väl genomförda tjänster, personalens arbetshälsa, arbete som är effektivt och en väl genomförd förändring. Detta framgår av resultatet av en webbtankesmedja som social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet riktat till den personal som påverkas av social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Över 10 000 yrkesmänniskor från olika sektorer deltog i enkäten i januari–februari.

Personalen anser att det väsentligaste när det gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen är att det skapas heltäckande, jämlika och kundorienterade tjänster som är lättillgängliga för kunderna och som stöds av digitaliseringen. Näst viktigast är att se till att personalen mår bra i arbetet. Detta omfattar välmående och ork, kompetens, att man lyssnar på personalen, att anställningsfrågor sköts på ett bra sätt och ett ledarskap som stöder allt detta. Som tredje viktigast betraktas arbete som är effektivt i praktiken. Detta omfattar fungerande och enhetliga datasystem, att överlappande arbete rensas bort, resultatrikt samarbete för kundens bästa och effektivare arbetssätt.

Yrkesfolket inom de olika sektorerna anser dessutom att det är viktigt med en välformulerad och aktuell förändringskommunikation och att man förhåller sig orädd och positiv till förändringar. De inbesparingar som eftersträvas genom reformen är viktiga även för personalen.

Bilden av reformen är halvfärdig och oklar

Den bild som de som deltog i enkäten har av social- och hälsovårds- och landskapsreformen är halvfärdig och oklar. Framtiden känns osäker för dem eftersom de inte har tillräckligt med information om vad som ska komma. I detta skede av förändringen har personalen svårt att se sin egen roll i hur saker och ting ska drivas vidare. Personalen har en stark känsla av att besluten redan har fattats och att det inte längre går att påverka saker. Ett brett samarbete betraktas emellertid som ett viktigt sätt att klara av förändringen och nå ett lyckat slutresultat.

Personalen har ett stort behov av att få mera information om reformen. I synnerhet önskas information om följande frågor:

  • Reformens konsekvenser för den praktiska organiseringen av social- och hälsotjänsterna och för det praktiska arbetet
  • Anställningsförhållandena efter reformen
  • Kundernas valfrihet i praktiken och dess konsekvenser för människors jämlikhet
  • Reformens tidtabell och genomförande
  • Reformens kostnader och hur de realiseras
  • Hur privata och offentliga aktörer i fortsättningen ska passas in i samma social- och hälsovårdssystem
  • Den praktiska beredningen av reformen, samrådet med experter och reformens politiska kopplingar

Webbtankesmedjan genomfördes av Fountain Park Ab på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet. Mera om resultatet av webbtankesmedjan om social- och hälsovårds- och landskapsreformen (på finska):

Ytterligare information

Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 290
Thomas Sund, kommunikationschef, finansministeriet, tfn 0295 530 516
Anu Valtari, analytiker, Fountain Park Ab, tfn 050 550 3150

Tillbaka till toppen