Hyppää sisältöön
Media

Henkilöstö pitää toimivia palveluja onnistuneen sote- ja maakuntauudistuksen tärkeimpänä mittarina

sosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2017 13.13
Tiedote 50

Onnistunut sote- ja maakuntauudistus rakentuu uudistuksessa mukana olevien eri alojen ammattilaisten mielestä neljästä kokonaisuudesta. Niitä ovat hyvin toteutetut palvelut, henkilöstön työhyvinvointi, tehokas työnteko ja onnistuneesti toteutettu muutos. Tämä käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriön ja valtionvarainministeriön sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstölle suuntaaman verkkoaivoriihen tuloksista. Kyselyyn osallistui yli 10 000 eri alojen ammattilaista tammi-helmikuussa.

Henkilöstön mielestä olennaisinta sote- ja maakuntauudistuksessa on saada aikaan asiakkaille hyvin saatavilla olevat, kokonaisvaltaiset, tasapuoliset ja asiakaslähtöiset palvelut, joita digitaalisuus tukee. Toiseksi tärkeintä on pitää huolta henkilöstön työhyvinvoinnista. Siihen kuuluvat hyvinvointi ja jaksaminen, osaaminen, henkilöstön kuuleminen, hyvin hoidetut työsuhdeasiat sekä näitä edistävä johtajuus. Kolmanneksi tärkeimpänä pidetään käytännön tehokasta työntekoa. Siihen kuuluvat toimivat ja yhtenäiset tietojärjestelmät, päällekkäisten töiden karsiminen, tuloksellinen asiakkaan parhaaksi tehtävä yhteistyö ja entistä tehokkaammat työtavat.

Eri alojen ammattilaiset pitävät lisäksi tärkeänä onnistunutta ja ajantasaista muutosviestintää ja sitä, että uusiin asioihin suhtaudutaan rohkeasti ja myönteisesti. Uudistuksella tavoiteltavien säästöjen aikaansaaminen on myös henkilöstölle tärkeää.

Mielikuva uudistuksesta on keskeneräinen ja sekava

Kyselyyn osallistujien mielikuva sote- ja maakuntauudistuksesta on keskeneräinen ja sekava. Tulevaisuus tuntuu heistä epävarmalta, koska tietoa tulevasta ei ole riittävästi. Muutoksen tässä vaiheessa henkilöstön on vaikea nähdä omaa rooliaan asioiden eteenpäin viemisessä. Henkilöstöllä on vahva tunne siitä, että päätökset on jo tehty eikä asioihin pysty enää vaikuttamaan. Laaja-alaista yhteistyötä pidetään kuitenkin tärkeänä keinona selviytyä sekä muutoksesta että saada aikaan onnistunut lopputulos.

Henkilöstöllä on suuri tarve saada lisää jäsentynyttä tietoa uudistuksesta. Erityisesti tietoa kaivataan seuraavista asioista:

  • Uudistuksen vaikutukset sote-palvelujen käytännön organisoitumiseen ja käytännön työntekoon
  • Työsuhteet uudistuksen jälkeen
  • Asiakkaiden valinnanvapaus käytännössä ja sen vaikutukset ihmisten tasavertaisuuteen
  • Uudistuksen aikataulu ja toteutuminen
  • Uudistuksen kustannukset ja niiden toteutuminen
  • Yksityisten ja julkisten toimijoiden sovittaminen jatkossa samaan sote-järjestelmään
  • Uudistuksen käytännön valmistelu, asiantuntijoiden kuuleminen ja uudistuksen poliittiset kytkökset

Verkkoaivoriihen toteutti sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön toimeksiannosta Fountain Park Oy. Lue lisää sote- ja maakuntauudistuksen verkkoaivoriihen tuloksista:

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, STM, p.02951 63290
Viestintäpäällikkö Thomas Sund, VM, p.0295 530516
Analyytikko Anu Valtari, Fountain Park Oy, p. 050 550 3150

Sivun alkuun