Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ansökan om medlemskap i europeiska referensnätverk har inletts

Social- och hälsovårdsministeriet
17.3.2016 13.13
Nyhet

Den första ansökningsomgången som leder till upprättandet av europeiska referensnätverk (European Reference Networks, ERN) inleddes 16.3.2016. Vårdgivare, till exempel sjukvårdsdistrikt, kan ansöka om medlemskap i referensnätverk. Officiell sökande är en juridisk person, till exempel en samkommun eller ett aktiebolag.

Ansökningsprocessen består av två ansökningsomgångar. Den som samtidigt ansöker om understöd för ERN:s verksamhet inom ramen för EU:s hälsoprogram för 2016 kan delta i den pågående ansökningsomgången. Ansökningstiden går ut 21.6.2016. Den som inte ansöker om finansiering för ERN:s verksamhet hos kommissionen kan delta i den andra ansökningsomgången som inleds i juni 2016.
 
Till ansökan om upprättande av ett europeiskt referensnätverk ska vårdgivarens medlemsansökan bifogas. Till ansökan om medlemskap ska bifogas ett utlåtande från den statliga myndigheten om att den ifrågavarande vårdgivarens deltagande i ett europeiskt referensnätverk är i enlighet med den nationella lagstiftningen. I Finland ges utlåtandet av social- och hälsovårdsministeriet.

Ansökan om medlemskap som godkänts av den officiella sökanden och tillställts SHM ska sändas per e-post till adressen [email protected] och [email protected] Diarienumret STM/2450/2015 ska anges i svaret.

Medlemskap i de referensnätverk som ska upprättas kan sökas också senare när som helst. Ansökningsprocessen är då jämförbar med denna i etableringsfasen av referensnätverk.

I enlighet med direktivet om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård ska Europeiska kommissionen bistå medlemsstaterna i upprättandet och utvecklandet av europeiska referensnätverk framför allt på området sällsynta sjukdomar. Social- och hälsovårdsministeriet uppmuntrar vårdgivare som vill bli medlemmar av ERN att bilda nätverk med andra aktörer inom samma kompetensområde.

Tilläggsuppgifter

Jaakko Yrjö-Koskinen, medicinalråd, tfn 050 3484 877, [email protected]

Tillbaka till toppen