Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Harri Sailas blir styrelseordförande för FinnHEMS Oy

Social- och hälsovårdsministeriet
9.4.2020 12.22
Pressmeddelande 91/2020

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru har i dag som statens representant behandlat ärenden som gäller FinnHEMS Oy:s ordinarie bolagsstämma och utsett bolagets nya styrelse.

Till ordförande för den nya styrelsen utsågs ekonom Harri Sailas och till medlemmar diplomingenjör Riku Aho, ekonomie magister Ulla Hagman och vicehäradshövding Janne Simula.

FinnHEMS Oy, som bedriver läkarhelikopterverksamhet, övergick i mars 2020 i statens ägo. För ägarstyrningen av bolaget svarar social- och hälsovårdsministeriet. 

Ytterligare information

Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 0295 163 341

Tillbaka till toppen