Hoppa till innehåll
Media

Europeiska barngarantin finns med i det nationella arbetet med barnstrategin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2021 9.10
Nyhet

Sommaren 2021 gav Europarådet ut en rekommendation om införande av en barngaranti i medlemsländerna i EU. Syftet med barngarantin är att stödja särskilt de barn och familjer som är i en utsatt ställning och att främja investering i barns välbefinnande. I Finland genomförs barngarantin som en del av arbetet med barnstrategin, och generalsekreterare Johanna Laisaari har utnämnts till samordnare för barngarantin.

Risken för fattigdom eller utslagning gäller nästan 18 miljoner barn i EU. Genom den europeiska barngarantin får EU-länderna verktyg och anvisningar för att sörja för att alla barn i Europa som hotas av fattigdom ska ha tillgång till samhällets bastjänster. Medlemsländerna kan använda barngarantin när de reformerar sina tjänster enligt sina egna behov.  

Målen för den nationella barnstrategi som Finland har överensstämmer med målen för den europeiska barngarantin.  

”Vi har nyligen publicerat den första planen för genomförandet av barnstrategin, där man fastställer vad regeringen ska göra för att bygga upp ett barn- och familjevänligt Finland. I planen beskrivs också hur man ska skapa de strukturer som behövs för att samordna arbetet med barngarantin”, berättar Johanna Laisaari. 

”Vi behöver flera olika åtgärder för att bekämpa fattigdom och utslagning bland barn. Genom att investera i barns välbefinnande ökar vi samtidigt jämlikheten, vilket är ett av de effektivaste sätten att öka välbefinnandet”, fortsätter Laisaari. 

Det krävs investering för att förverkliga barngarantin 

”I januari 2021 avtalade Europeiska unionens råd och Europaparlamentet om att använda Europeiska socialfondens ESF+ medel för barngarantin. De medlemsstater där fattigdomsgraden för barn är högre än EU:s genomsnitt ska reservera minst 5 procent av ESF+-budgeten för bekämpningen av fattigdom och social utslagning bland barn och unga. Också de andra medlemsstaterna måste anvisa tillräcklig finansiering för barngarantin, säger Johanna Laisaari.  

Europeiska kommissionen betonar att barngarantin är effektiv bara om man faktiskt investerar i den nationellt. 

Även Europarådets strategi för barnets rättigheter stöder barngarantin

Även Europarådets strategi för barnets rättigheter som offentliggjordes i mars 2021 stöder genomförandet av barngarantin (EU Strategy on the Rights of the Child, eurochild.org). I strategin för barnets rättigheter beskrivs de centrala hoten och utmaningarna när det gäller att tillgodose barns rättigheter i EU. Dessa är bland annat coronapandemins konsekvenser, den digitala säkerheten, våld, fattigdom, utslagning och psykiska problem.  

Strategin innehåller också förslag till hur problemen ska lösas, och verktyg för detta både på EU-nivå och på nationell nivå. För barn och unga har ordnats ett omfattande samråd om genomförandet av strategin.  

Ytterligare information:

Johanna Laisaari, generalsekreterare för barnstrategin, 0295 161 177, fö[email protected]

Tillbaka till toppen