Hyppää sisältöön
Media

Eurooppalaista lapsitakuuta toteutetaan osana kansallista lapsistrategiatyötä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2021 9.10
Uutinen

Euroopan neuvosto antoi kesällä 2021 suosituksen eurooppalaisen lapsitakuun perustamisesta. Lapsitakuun tarkoitus on tukea erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja heidän perheitään ja auttaa kohdentamaan investointeja lasten hyvinvointiin. Suomessa lapsitakuuta toteutetaan osana lapsistrategiatyötä, ja lapsitakuukoordinaattoriksi on nimetty pääsihteeri Johanna Laisaari.

EU:ssa lähes 18 miljoonaa lasta on köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa. Eurooppalainen lapsitakuu tarjoaa EU-maille välineitä ja ohjeita, jotta peruspalvelut olisivat Euroopassa kaikkien köyhyysvaarassa olevien lasten ulottuvilla. Kukin jäsenvaltio voi lapsitakuun avulla edistää omien tarpeidensa mukaista palvelureformia. 

Suomessa kansallisella lapsistrategialla on samanlaisia tavoitteita kuin eurooppalaisella lapsitakuulla. 

”Olemme juuri julkaisseet ensimmäisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman, joka vahvistaa hallituksen työtä lapsi- ja perhemyönteisen Suomen rakentamiseksi. Suunnitelma sisältää myös toimia, joilla luodaan koordinaatiorakenteet lapsitakuun toimeenpanolle”, kertoo Johanna Laisaari.

”Tarvitsemme useita toimenpiteitä köyhyyden ja lasten syrjäytymisen torjumiseksi. Investoimalla lasten hyvinvointiin lisäämme yhdenvertaisuutta, ja se on yksi tehokkaimmista keinoista lisätä hyvinvointia”, Laisaari jatkaa.

Lapsitakuu ei toteudu ilman investointeja 

”Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti sopivat tammikuussa 2021 Euroopan sosiaalirahasto plussan käytöstä lapsitakuuseen. Jäsenvaltioiden, joissa lasten köyhyysaste on EU:n keskiarvoa korkeampi, on varattava vähintään 5 prosenttia ESR+ -budjetista lasten köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan. Myös muiden jäsenvaltioiden on osoitettava riittävä määrä varoja lapsitakuuseen”, Johanna Laisaari kertoo. 

Euroopan komissio on korostanut, että lapsitakuu on tehokas vain, jos se saa aikaan myös kansallisia investointeja.

Myös Euroopan lapsen oikeuksien strategia tukee lapsitakuuta

Myös maaliskuussa 2021 julkaistu Euroopan lapsen oikeuksien strategia (EU Strategy on the Rights of the Child, eurochild.org) tukee lapsitakuun toteutusta. Lapsen oikeuksien strategiassa kuvataan keskeisiä uhkia ja haasteita lapsen oikeuksien toteutumiselle EU:ssa. Näitä ovat mm. koronapandemian vaikutukset, digitaalinen turvallisuus, väkivalta, köyhyys ja syrjäytyminen sekä mielenterveyden ongelmat. 

Strategiassa esitetään myös toimenpiteitä näiden kysymysten ratkaisemiseksi sekä EU:n että kansallisten välineiden avulla. Strategian toteutuksessa on kuultu kattavasti lapsia ja nuoria.

Lisätietoja

Lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari, 0295 161 177, [email protected]

Sivun alkuun