Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-ministrarna diskuterar arbets- och socialpolitiken för den europeiska planeringsterminen och handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
15.3.2021 10.11
Nyhet

EU:s arbets-, social- och jämställdhetsministrar samlas för en videokonferens måndagen den 15 mars. På mötesagendan finns bland annat de nationella återhämtningsplanerna för den europeiska planeringsterminen, handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter samt frågor gällande jämställdheten och likvärdigheten i EU.

Finland representeras vid mötet av arbetsminister Tuula Haatainen, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen och statssekreterare Malin Brännkärr

Genom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) beviljas medlemsländer finansiering för återhämtningen efter coronakrisen. Rådet godkänner medlemsländernas återhämtningsplaner där ändamålen för finansieringen fastställs. Enligt Finland är det viktigt att det finns en koppling mellan de nationella återhämtningsplanerna (RRF-instrumentet) och den europeiska planeringsterminen.  Rådets roll när det gäller styrningen av instrumentet borde stärkas för att kunna förbättra medlemsländernas påverkningsmöjligheter och säkerställa en rättvis behandling av länderna. Det här skulle också stödja samordningen av den ekonomiska politiken inom Europeiska unionen. 

Diskussionen om den europeiska pelaren för sociala rättigheter förs utifrån den plan för verkställigheten av pelaren som kommissionen publicerade den 4 mars 2021. Enligt Finland är det viktigt att pelaren verkställs till fullo för att uppnå målen i fråga om den sociala dimensionen, rättvisan inom arbetslivet och en fungerande inre marknad. EU:s ledare har för avsikt att godkänna handlingsplanen vid toppmötet om sociala frågor i Porto i Portugal 7.5 - 8.5.2021.

Under måndagseftermiddagen ska man diskutera om jämställdheten, likvärdigheten och mångfalden inom EU. Att främja likvärdighet och jämställdhet mellan könen är en viktig sak för Finland även under återhämtningen efter coronakrisen. Arbetet mot diskriminering behövs inom alla sektorer och på alla nivåer.  

Den informella videokonferensen ersätter EU-rådets formella möte om sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor, som var planerat till samma tidpunkt. Det fattas inga beslut vid den informella videokonferensen.

Ytterligare information:

Elisa Palminen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63465 [email protected]
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 02950 64131, [email protected]
Jenni Karjalainen, minister Haatainens [email protected]
Jiri Sironen, minister Pekonens specialmedarbetare,[email protected]
Anna Abrahamsson, minister Blomqvists specialmedarbetare, [email protected]

Tillbaka till toppen