Hoppa till innehåll
Media

Enkäten till unga om den sociala tryggheten är nu öppen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2022 9.00
Nyhet

Barn och unga hörs i samband med beredningen av reformen av den sociala tryggheten. Unga kan framföra sina åsikter om den sociala tryggheten och påverka reformen genom att besvara enkäten före den 31 oktober 2022. Enkäten är avsedd för unga i åldrarna 13–20.

Social- och hälsovårdsministeriet vill höra ungas tankar om den sociala tryggheten och dess framtid. Enkäten för unga i åldrarna 13–20 har öppnats i dag den 7 september 2022. Enkäten får spridas fritt i olika nätverk och direkt till ungdomarna. Unga kan också besvara enkäten tillsammans med en vuxen. Enkäten finns på finska, svenska, engelska och nordsamiska.  

Utöver enkäten till unga kommer unga att höras också vid flera workshoppar under hösten. Workshopparna ordnas av Nuorten Akatemia ry. Under workshopparna får de unga under handledning diskutera och dela med sig av sina erfarenheter av systemet för social trygghet. Enkätsvaren och resultaten av workshopparna kommer att användas vid beredningen av reform av den sociala tryggheten. I slutet av året publiceras det också en rapport om resultaten.  
 
I samband med enkätundersökningen publicerar social- och hälsovårdsministeriet information till barn och unga om den sociala tryggheten. Ministeriet har sammanställt ett informationspaket om systemet för social trygghet tillsammans med influerarna Joona Hellman, Dokke Tas, Aishah Muhammed och Aron Syrjä. Materialet uppmuntrar lärare och andra vuxna att diskutera social trygghet med ungdomarna. Informationspaketet och undervisningsmaterialet publiceras på webbplatsen https://stm.fi/sv/socialtrygghetforunga

I samarbete med barnstrategin 

Informationsmaterialet och enkäten om den sociala tryggheten är en del av genomförandet av den nationella barnstrategin. Bestämmelserna om rätten till social trygghet finns i Finlands grundlag. I FN:s konvention om barnets rättigheter påminner man om att rätten till social trygghet även gäller barnen. Enligt konventionen om barnets rättigheter har barn rätt att få information och bli hörda. Den pågående reformen av den sociala tryggheten är av betydelse för tillgodoseendet av barns rättigheter och för hur den framtida sociala tryggheten kommer att se ut för de som nu är barn.

Ytterligare information

Sara Mäkäräinen, sakkunnig, p. 0295163168, [email protected]

Finlands sociala trygghet reformeras.  Den parlamentariska kommittén för social trygghet har till uppgift att utveckla den sociala tryggheten på lång sikt både strukturellt och funktionellt. Syftet med reformen är att åstadkomma ett system som är tydligare och fungerar bättre ur den enskilda människans perspektiv och som gör det möjligt att samordna arbete och social trygghet vid livsförändringar. 

Reformen av den sociala tryggheten
Följ social- och hälsovårdsministeriet på Instagram
Tillbaka till toppen