Hyppää sisältöön
Media

Nuorille suunnattu kysely sosiaaliturvasta ja sen tulevaisuudesta nyt auki

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.9.2022 9.00
Uutinen

Lapsia ja nuoria kuullaan osana sosiaaliturvauudistuksen valmistelua. Nuoret voivat kertoa mielipiteensä sosiaaliturvasta ja vaikuttaa sosiaaliturvauudistukseen vastaamalla kyselyyn 31.10.2022 mennessä. Kysely on suunnattu 13–20-vuotiaille.

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa kuulla, mitä ajatuksia nuorilla on sosiaaliturvasta ja sen tulevaisuudesta. 13–20-vuotiaille nuorille suunnattu kysely on avattu tänään 7.9.2022. Kyselyä saa jakaa vapaasti verkostoissa ja suoraan nuorille. Kyselyn voi myös täyttää yhdessä nuoren kanssa. Kysely on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi. 

Kaikille avoimen kyselyn lisäksi nuoria kuullaan syksyn aikana useissa työpajoissa. Työpajojen toteutuksesta vastaa Nuorten Akatemia Ry. Työpajoissa nuoret pääsevät keskustelemaan sosiaaliturvaan liittyvistä kokemuksista ja näkemyksistä ohjatusti. Kyselyn vastauksia ja työpajatyöskentelyn tuloksia käytetään sosiaaliturvauudistuksen valmistelussa. Tuloksista julkaistaan myös raportti vuoden loppupuolella.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi kyselyn yhteydessä tietoa sosiaaliturvasta lapsille ja nuorille sosiaaliturvauudistuksen verkkosivuilla. Suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän perusteita valottava tietopaketti on koottu yhdessä sosiaalisen median vaikuttajien Joona Hellmanin, Dokke Tasin, Aishah Muhammedin ja Aron Syrjän kanssa. Materiaali kannustaa opettajia ja muita aikuisia keskustelemaan nuorten kanssa sosiaaliturvasta. Tietopaketti ja siihen sisältyvä oppituntimateriaali on julkaistu osoitteessa www.stm.fi/sotunuorille.

Yhteistyössä lapsistrategian kanssa

Sosiaaliturvaa koskeva tietomateriaali ja kysely toteutetaan osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa. Suomen perustuslaissa säädetään oikeudesta sosiaaliturvaan. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa muistutetaan, että oikeus sosiaaliturvaan on myös kaikilla lapsilla. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsilla on lisäksi oikeus tietoon ja tulla kuulluksi. Käynnissä olevalla sosiaaliturvauudistuksella on vaikutuksia lapsen oikeuksien toteutumiseen sekä pidemmän aikavälin uudistuksena myös nyt lapsuuttaan elävien tulevaisuuteen.

Lisätietoja

Sara Mäkäräinen, asiantuntija, p.0295163168, [email protected]

Suomessa uudistetaan parhaillaan sosiaaliturvaa. Parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean tehtävänä on sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen pitkällä aikavälillä. Tavoitteeksi on asetettu ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa.

Sosiaaliturvauudistus
Seuraa sosiaali- ja terveysministeriötä Instagramissa
Sivun alkuun