Hoppa till innehåll
Media

De första förslagen om specialområdena inom det kliniska vårdarbetet är klara

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.12.2021 10.49 | Publicerad på svenska 30.12.2021 kl. 14.58
Nyhet

Delegationen för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, sektionen för vårdarbete, har berett förslag gällande specialområdena inom det kliniska vårdarbetet. Förslagen gäller också specialkompetensen på arbetsmarknaden och prognostiseringen av behov.

Med specialkompetens i vårdarbetet avses den yrkeskompetens hos legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som behövs i krävande expertuppgifter i det direkta patient- och kundarbetet och i utvecklingen av specialområdet.  

Undersökningar visar att det finns en koppling mellan utvecklandet av kompetensen i det kliniska vårdarbetet och förebyggandet av problem i vården, den evidensbaserade vården, verksamhetens verkningsfullhet och vårdarbetets attraktivitet.  

Det kliniska vårdarbetet har inte haft bestämda specialområden 

Den medicinska och odontologiska vetenskapen och det sociala arbetet har sedan länge haft bestämda specialområden, som bidrar till att utveckla specialkompetensen hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården enligt arbetsmarknadens krav. Inom det kliniska vårdarbetet har man dock ännu inte någon bestämd helhet av specialområden.  

Sektionen föreslår en helhet av sjutton specialområden för det kliniska vårdarbetet. De består bland annat av folkhälsoarbetet, intensivvårdsarbetet, jourvårdsarbetet och specialområdena inom vårdarbetet med cancerpatienter. Förslagen bereddes i brett samarbete med sjukvårdsdistrikt och yrkeshögskolor samt sakkunniga och specialorganisationer inom det kliniska vårdarbetet. 

Specialkompetensen inom vårdarbetet kan utvecklas också genom de multiprofessionella utbildningarna

Yrkeshögskolorna har ordnat specialiseringsutbildningar sedan 2016. Yrkeshögskolornas utbud av specialiseringsutbildning kan för närvarande dock inte tillgodose arbetsmarknadens alla behov av specialkompetens. Det är i regel sjukhusen som ska utveckla personalens specialkompetens i det kliniska vårdarbetet, men i utbildningen på arbetsplatsen får man inget högskoleintyg över de genomförda specialstudierna.  

Eftersom största delen av yrkeshögskolornas specialiseringsutbildningar är multiprofessionella, borde den fördjupade specialkompetens i kliniskt vårdarbete som behövs på arbetsmarknaden kunna erhållas också genom de multiprofessionella specialiseringsutbildningarna inom social- och hälsovård. 

Syftet med förslagen är att stödja samarbetet mellan social- och hälsovården och högskolorna så att de bättre kan uppfylla social- och hälsovårdsreformens mål och befolkningens servicebehov. Även covid-19-pandemin har lyft fram behovet av kompetens på olika specialiseringsområden i vårdarbetet.  

Mer information:

Päivi Nygren, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 542, [email protected] 

Tillbaka till toppen