Hyppää sisältöön
Media

Ensimmäiset ehdotukset kliinisen hoitotyön erikoisaloista ovat valmistuneet

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.12.2021 10.49
Uutinen

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan hoitotyön jaosto on valmistellut ehdotukset kliinisen hoitotyön erikoisaloista. Ehdotukset kattavat myös erikoisosaamisen hyödyntämisen työelämässä sekä tarpeiden ennakoinnin.

Kliinisen hoitotyön erikoisosaamisella tarkoitetaan sairaanhoitajana laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillista osaamista, jota tarvitaan välittömän potilas- ja asiakastyön vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä erikoisalan kehittämisessä. 

Tutkimusten mukaan kliinisen hoitotyön osaamisen kehittämisellä on yhteyttä haittatapahtumien ehkäisyyn, näyttöön perustuvaan hoitoon, toiminnan tuloksellisuuteen ja hoitotyön vetovoimaisuuteen. 

Kliinisen hoitotyön erikoisalojen kokonaisuutta ei ole aiemmin määritelty

Lääketieteessä, hammaslääketieteessä ja sosiaalityössä on jo pitkään ollut määritellyt erikoisalat, joilla terveydenhuollon ammattihenkilön erikoisosaamista kehitetään työelämän vaatimusten mukaisesti. Kliinisen hoitotyön erikoisalojen kokonaisuutta ei ole kuitenkaan tähän mennessä määritelty. 

Jaoston ehdotus muodostaa 17 kliinisen hoitotyön erikoisalan kokonaisuuden. Niitä ovat esimerkiksi kansanterveyden hoitotyön, tehohoitotyön, päivystyshoitotyön ja syöpään sairastuneen hoitotyön erikoisalat. Valmistelu tehtiin laajassa yhteistyössä sairaanhoitopiirien, ammattikorkeakoulujen sekä hoitotyön asiantuntijoiden ja erityisalajärjestöjen kanssa.

Myös moniammatillisissa koulutuksissa voisi syventää kliinisen hoitotyön erikoisosaamista

Ammattikorkeakoulut ovat järjestäneet erikoistumiskoulutuksia vuodesta 2016. Korkeakoulujen erikoistumiskoulutustarjonta ei kuitenkaan nykyisellään kata kaikkea työelämässä tarvittavaa kliinisen hoitotyön erikoisosaamista. Esimerkiksi sairaalat vastaavat pääosin henkilöstönsä kliinisen hoitotyön erikoisosaamisen kehittämisestä, mutta toimipaikkakoulutuksesta ei saa korkeakoulun todistusta suoritetuista erikoisalan opinnoista. 

Koska ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksista suurin osa on moniammatillisia, myös moniammatillisissa sosiaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutuksissa tulisi varmistaa työelämän edellyttämä kliinisen hoitotyön erikoisosaamisen syventäminen.

Ehdotusten tarkoituksena on tukea sote-palvelujärjestelmän ja korkeakoulujen yhteistyötä sote-uudistuksen tavoitteisiin ja väestön palvelutarpeeseen vastaamisessa. Myös Covid-19 -pandemia on tuonut esiin monia hoitotyön erikoisosaamistarpeita. 

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Päivi Nygren, p. 0295 163 542, [email protected] 

Sivun alkuun