Hoppa till innehåll
Media

Checklista för att beakta personer i arbetsför ålder och deras arbetsförmåga inom välfärdsområdena

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2023 9.06 | Ändrad 3.3.2023 kl. 10.31
Pressmeddelande
Två fikande kvinnor

Social- och hälsovårdsministeriet har gett ut en checklista som välfärdsområdena kan utnyttja för att beakta personer i arbetsför ålder och deras arbetsförmåga. Checklistan har beretts inom social- och hälsovårdsministeriets delegation för företagshälsovård. Listan kan användas som hjälpmedel i välfärdsområdenas arbete för att samordna tjänsterna för personer i arbetsför ålder och förbättra samarbetet med de aktörer som på olika sätt stöder arbetsförmågan.

Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård ska välfärdsområdena samordna de tjänster som tillhandahålls till helheter. Syftet med checklistan som social- och hälsovårdsministeriet gett ut är att hjälpa välfärdsområdena att samordna de tjänster som tillhandahålls för personer i arbetsför ålder och samarbetet med de aktörer som stöder arbetsförmågan. Checklistan gör det också lättare för välfärdsområdena att beakta statsrådets riktlinjer som gäller företagshälsovård.

Befolkningen i arbetsför ålder har en väsentlig roll i upprätthållandet av vårt välfärdssamhälle. När den relativa andelen befolkning i arbetsför ålder minskar och deras arbetsförmåga försämras innebär detta att skatteinkomsterna minskar och social- och hälsovårdsutgifterna ökar, vilket leder till en utmanande situation. Tryggandet av arbets- och funktionsförmågan hos befolkningen i arbetsför ålder är i nyckelroll när det gäller att åtgärda denna utmaning. 

Välfärdsområdena har en viktig roll när det gäller att främja och stödja arbets- och funktionsförmågan. Välfärdsområdena kan stödja upprätthållandet av arbets- och funktionsförmågan genom sin servicestrategi, fungerande samarbete, sina servicehelheter och servicekedjor samt sina organisationsstrukturer, nätverk och verksamhetsmodeller. 

Ytterligare upplysningar

Kimmo Tarvainen, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet
[email protected]

e-postadressen har korrigerats kl. 10.30

Tillbaka till toppen