Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begränsningarna av förplägnadsrörelser lindras i Birkaland och Kymmenedalen 

Social- och hälsovårdsministeriet
10.6.2021 13.29
Pressmeddelande

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronavirusepidemin. Birkaland och Kymmenedalen återgår till basnivåns begränsningar.

I de övriga områdena ändras begränsningarna inte. Förordningen träder i kraft den 11 juni kl. 00.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser på basnivån i landskapen Åland, Södra Österbotten, Kajanaland, Norra Österbotten, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Österbotten, Satakunta, Södra Karelen, Birkaland, Kymmenedalen och Lappland från och med den 11 juni

Alkohol får serveras kl. 07.00–01.00 och förplägnadsrörelser får hålla öppet för restaurangkunder kl. 05.00–02.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus.

Begränsningarna av antalet kunder gäller inte landskapet Åland.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i accelerationsfasen i landskapen Egentliga Finland och Mellersta Österbotten från och med den 9 juni

Alkohol får serveras kl. 07.00–22.00 och förplägnadsrörelser får hålla öppet kl. 05.00–23.00. 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus.

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden. Begränsningarna av kundplatserna gäller inte uteserveringar.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i samhällsspridningsfasen i landskapen Päijänne-Tavastland, Nyland och Egentliga Tavastland från och med den 9 juni

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får servera alkohol kl. 07.00–18.00 och de får hålla öppet kl. 05.00–19.00 Hälften av kundplatserna inomhus får användas. 

Övriga restauranger får i fortsättningen servera alkohol kl. 07.00–20.00 och hålla öppet kl. 05.00–21.00. De får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. 

I dessa områden ska de kunder som sitter inomhus i restaurangen anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Att till exempel sjunga karaoke eller dansa är således förbjudet.

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden. De ovan nämnda begränsningarna i fråga om kundplatser samt ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas.

Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Mer information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen