Begränsningarna av förplägnadsrörelser  

Förplägnadsrörelserna är stängda i vissa delar av landet fram till den 18 april 2021

Förplägnadsrörelserna ska hållas stängda för kunder i de områden där det är nödvändigt för att förhindra att epidemin accelererar. Detta gäller för närvarande följande landskap och kommuner: Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Österbotten och Kittilä kommun.

De förplägnadsrörelser som ska stängas är bland annat kaféer, restauranger, barer och nattklubbar som är öppna för allmänheten. Begränsningen gäller också terrasser. Kunderna kan dock beställa och hämta mat.

Enda undantaget är de så kallade personalrestaurangerna som inte är öppna för allmänheten. Nedstängningen gäller alltså inte till exempel de matsalar i äldreboenden eller personalrestauranger på arbetsplatser som inte är öppna för andra kunder.

Begränsningarna i de förplägnadsrörelser som får hålla öppet 

Följande landskap omfattas inte av stängningsskyldigheten: Åland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Kajanaland. Restaurangerna i landskapet Lappland kan dock också ha öppet, med undantag för Kittilä kommun. 

De förplägnadsrörelser som håller öppet ska iaktta begränsningarna i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar (165/2021) och i den statsrådförordning som utfärdats med stöd av den (166/2021, ändr. 192/2021), som beretts av social- och hälsovårdsministeriet.  

Enligt lagen ska förplägnadsrörelserna iaktta särskilda hygienkrav. Förplägnadsrörelserna ska se till att avstånden mellan kunderna är tillräckligt stora. När restaurangerna ordnar sin verksamhet inomhus ska de hänvisa kunderna till egna sittplatser och se till att de sitter på sina platser. Restaurangerna får inte ordna eller tillåta till exempel dans och karaoke (s.k. dansförbud).

Serveringen av alkohol ska upphöra klockan 22.00 i alla förplägnadsrörelser, och de får hålla öppet klockan 05.00-23.00. Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är att servera alkohol får använda hälften av sina kundplatser. I de övriga restaurangerna får 75 procent av kundplatserna användas.

Förplägnadsrörelserna ska upprätta en plan som stöd för iakttagandet av skyldigheterna och begränsningarna. Informationen om hur planen genomförs och om det största tillåtna antalet kunder ska hållas framlagd för kunderna. Regionförvaltningsverken övervakar att begränsningarna och skyldigheterna iakttas.

Begränsningarna i lagen gäller inte personalrestauranger och inte heller försäljning av mat och dryck för avhämtning. Begränsningarna av öppettiderna gäller inte de förplägnadsrörelser som finns i anslutning till servicestationer, och inte heller de restauranger som finns på fartyg och flygplan på rutter mellan Finland och andra länder eller i utlandet.

Alla ovannämnda begränsningar gäller fram till den 30 juni 2021, förutsatt att de inte ändras eller upphävs före det. Om begränsningarna inte ändras före den 18 april 2021, gäller de i hela landet även efter att nedstängningen av restaurangerna har upphört. 

Begränsningarna i lagen och förordningen övervakas av regionförvaltningsverken. På sina webbsidor ger de anvisningar om hur begränsningarna ska tolkas.

Riksdagen behandlar ändringarna i de temporära 58 a och 58 b i lagen om smittsamma sjukdomar 

Den 11 mars överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en lag om en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar.

Enligt förslaget ska det genom en förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar kunna införas mer omfattande begränsningar av förplägnadsrörelsernas öppet- och serveringstider samt antalet kundplatser. 

Det föreslås att förplägnadsrörelsernas kundplatser ska kunna begränsas till en tredjedel av det normala när förutsättningarna enligt lagen föreligger. Serveringstiden ska kunna begränsas så att den ska upphöra klockan 17.00, och förpägnadsrörelserna så att de måste stänga klockan 18.00.  

Med stöd av förordningen ska man även kunna förutsätta till exempel att kunder måste reservera bord eller att förplägnadsrörelser ska begränsa dansandet och musiken.  

Om riksdagen godkänner propositionen, informeras det om den och dess verkställande separat senare. De ovannämnda begränsningarna kommer sannolikt att gälla åtminstone till den 18 april så länge som nedstängningen av restaurangerna är i kraft. 

Mer information

Ismo Tuominen, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163341