Begränsningarna av förplägnadsrörelser  

Begränsningarna av förplägnadsrörelserna från den 12 Januari 2022

Statsrådet har 11 Januari ändrat giltighetstiden för den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet på grund av coronaepidemin. Förordningen träder i kraft 12 Januari 2022.

Begränsningar för områden med samhällsspridning från den 12 januari kl. 00.00

Sådana begränsningar av förplägnadsverksamhet som är nödvändiga för att förhindra att epidemin sprids införs i alla områden med samhällsspridning.

Begränsningarna för områden med samhällsspridning gäller i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kajanaland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Norra Karelen, Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Lappland, Södra Savolax, Norra Savolax samt i landskapet Åland.

Serveringen av alkohol ska upphöra i alla restauranger kl. 17, och restaurangerna får hålla öppet för kunder kl. 05–18. Begränsningen gäller även de restauranger som inte serverar alkoholdrycker (bl.a. caféer och snabbmatsrestauranger).

Förplägnadsrörelser vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga förplägnadsrörelser får endast använda 75 procent av kundplatserna inomhus.

Alla kunder i förplägnadsrörelsens inomhuslokaler ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta.

Begränsningar som gäller förplägnadsrörelser kan inte kringgås med coronapass                                                                                

Användningen av coronapass befriar inte förplägnadsrörelserna från begränsningar som gäller antalet kundplatser samt serverings- och öppettider. Serveringen av alkohol upphör i alla förplägnadsrörelser kl. 17. Alla förplägnadsrörelser ska stänga kl. 18.

Begränsningen av användningen av coronapass gäller till och med den 31 januari 2022.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.
Trots att kravet på coronapass inte längre befriar från begränsningar såsom tidigare, har restauranger i hela landet under hela sin öppettid rätt att kräva att kunderna visar upp coronapass.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Mer information

Ismo Tuominen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163341