Begränsningarna av förplägnadsrörelser  

Begränsningarna av förplägnadsrörelserna från den 11 juni 2021

Statsrådet har ändrat  11 juni den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronavirusepidemin. Ändringen av förordningen träder i kraft den 11 juni kl. 18.

Ändringarna från den 11 juni kl. 18:

  • Nyland övergår till accelerationsfasens begränsningar.

Ändringarna från den 11 juni kl. 00:

  • Birkaland och Kymmenedalen övergår till basnivåns begränsningar.

Ändringarna från den 9 juni:

  • På områden som befinner sig i basnivån eller i accelerationsfasen slopas det separata förbudet mot dans och karaoke.
  • På basnivån behöver kunderna inte ha bords- och sittplats i förplägnadsverksamhet som sker utomhus. 

Begränsningarna för förplägnadsrörelser på basnivån i landskapen Åland, Södra Österbotten, Kajanaland, Norra Österbotten, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Österbotten, Satakunta, Södra Karelen, Kymmenedalen, Birkaland och Lappland 

Alkohol får serveras kl. 07.00–01.00 och förplägnadsrörelser får hålla öppet för restaurangkunder kl. 05.00–02.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus.

Begränsningarna av antalet kunder gäller inte landskapet Åland.

Kunderna behöver inte anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser inomhus, dvs. det s.k. förbudet mot dans och karaoke har slopats.

Kunderna behöver inte ha egna bords- och sittplatser på uteserveringar. Begränsningarna av kundplatserna gäller inte uteserveringar. Förbud mot dans och karaoke finns inte heller på uteserveringar. 

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i accelerationsfasen i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Mellersta Österbotten

Alkohol får serveras kl. 07.00–22.00 och förplägnadsrörelser får hålla öppet kl. 05.00–23.00. 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus.

Kunderna behöver inte anvisas att sitta på sina egna sittplatser inomhus, dvs. det s.k. förbudet mot dans och karaoke har slopats. 

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden. Begränsningarna av kundplatserna gäller inte uteserveringar. Det finns inte heller något förbud mot dans och karaoke på uteserveringar.

Begränsningarna av förplägnadsrörelser i samhällsspridningsfasen i landskapen Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får servera alkohol kl. 07.00–18.00 och de får hålla öppet kl. 05.00–19.00. Hälften av kundplatserna inomhus får användas. 

Övriga restauranger får i fortsättningen servera alkohol klockan 07.00–20.00 och hålla öppet klockan 05.00–21.00. De får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. 

I dessa områden ska de kunder som sitter inomhus i restaurangen anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Att till exempel sjunga karaoke eller dansa är således förbjudet.

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden. De ovan nämnda begränsningarna i fråga om kundplatser samt ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.

Undantagen från begränsningarna

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas.

Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Mer information

Ismo Tuominen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163341