Hoppa till innehåll
Media

Förbättringar i fråga om olycksfallsersättningarna till värnpliktiga

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2018 14.23
Pressmeddelande 212/2018

Sådana som skadas och får bestående men vid fullgörandet av värnplikt eller civiltjänst får rätt till en ny engångsersättning.

Nära anhöriga till den som avlidit till följd av olycksfall i militärtjänst eller tjänstgöringsrelaterad sjukdom ska ha rätt till en ny engångsersättning som motsvarar en grupplivförsäkring. Ändringarna gäller också kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst.

Republikens president stadfäste lagarna den 19 december, och de träder i kraft den 1 januari 2019. Lagarna ska tillämpas på skadefall som uppstår efter att lagen har trätt i kraft.

En ny engångsersättning ska betalas till beväringar som drabbas av bestående men till följd av en sådan skada eller sjukdom som berättigar till ersättning för olycksfall i militärtjänst eller tjänstgöringsrelaterad sjukdom. Engångsersättningens maximala belopp är 210 000 euro.

Nära anhöriga till en beväring som avlider till följd av olycksfall i militärtjänst eller tjänstgöringsrelaterad sjukdom får rätt till en ny engångsersättning som motsvarar en grupplivförsäkring. Ersättningens belopp är 200 000 euro till den avlidnas make eller maka och 40 000 euro till den avlidnas barn. Om den avlidna beväringen saknar make, maka eller barn, har beväringens föräldrar rätt att få en engångsersättning på 20 000 euro. 

Ytterligare information

Erik Strömberg, regeringsråd, tfn 0295 163 190, [email protected]

Tillbaka till toppen