Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Årets Pappa-pristagarna Moalin, Orava och Gustafsson betonar barnens jämbördigh

Social- och hälsovårdsministeriet
11.11.2010 7.00
Pressmeddelande -

Årets Pappa-pris  

Priset Årets Pappa går i år till tre fäder för att lyfta fram faderskapets mångsidiget: vandabon, läraren Abdishakur Moalin, servicechefen Pasi Orava från Uleåborg samt farfadern Hannu Gustafsson från Mynämäki. Social- och hälsovårdsminister Juha Rehula överlämnade priset Årets Pappa 2010 torsdagen den 11 november. Prisets beskyddare är doktor Pentti Arajärvi.

Moalin fick priset för att han varit en god far för sina egna barn och för hans frivilligarbete som organisatör av sport och idrott för barn och unga samt för att han främjat integration av invandrarbarn. Moalin är far till fyra barn. Han organiserar mycket aktivt frivilligverksamhet för barn och unga och är aktiv själv i verksamheten. Under hans ledning spelar till exempel hundratals barn fotboll. Abdishakur Moalin är bekymrad över hur invandrarfamiljerna och i synnerhet barnen integrerar sig i samhället. Han har i allt sitt arbete verkat som en brobyggare mellan invandrare och finländare. Genom sin verksamhet strävar han efter att tjäna som ett exempel för andra och få med andra föräldrar att verka för barn.

Orava fick priset för sitt frivilligarbete inom föreningen för styvfamiljer och för att han har förespråkat jämbördigt bemötande av barn i sina olika roller som far. Orava är pappa i en ombildad familj i Uleåborg. Han har åtta barn och sex barnbarn. Han är grundande medlem av föreningen Oulun Seudun Uusperheellisten yhdistys och har varit sekreterare för denna sedan starten. Med sin maka har han årligen lett kamratgrupper och stött pappor i andra ombildade familjer i olika situationer. Pasi Oravas familj består förutom av honom själv och hans hustru av biologiska barn, fosterbarn och barnbarn. Pasis familj har beskrivit honom så här: i Pasis hjärta får alla barn och barnbarn plats på ett likvärdigt sätt.

Gustafsson fick priset för sitt frivilligarbete inom reservfar- och morföräldersverksamheten och för att han har framfört hur viktigt det är med varaktigt faderskap över generationer. Gustafsson har som en central och synlig person merverkat till att skapa en modell för " reservfar- och morföräldersverksamheten" och sprida modellen i hela landet. Hannu Gustafsson är en "byfarfar" som leker, berättar historier, snickrar, gör små utflykter i naturen - allt sådant som farfäder och mormödrar brukar göra tillsammans med barn. Farfadern i daghemmet tjänar som en viktig modell för en man. Verksamheten stöder också barnens föräldrar, vilka berömmer Gustafssons och de andra byfarfädernas och bymormödrarnas aktiviteter. Gustafsson själv har en stor barnskara i den tredje generationen, till vilkas vardag han har bidragit med visdom och livsglädje.

Bakgrund till priset Årets Pappa

Priset Årets Pappa tilldelas en person som har föregått med gott exempel och genom sina egna handlingar främjat erkännandet av faderskapets betydelse och därmed ökat dess uppskattning. Med priset vill man se till att ett aktivt faderskap får större fotfäste i det allmänna tänkesättet. Syftet är att stärka faderskapet, underlätta kombinationen av familj och arbete, främja barnens bästa och jämställdheten mellan kvinnor och män.

Det första Årets Pappa-priset delades ut år 2006. Kandidatuppställningen för det årliga priset Årets Pappa har på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet beretts avVäestöliitto i samarbete med andra familje- och jämställdhetsaktörer. På inbjudan av Väestöliitto har följande deltagit i uttagningen av kandidater till Årets Pappa -pris: Mannerheims Barnskyddsförbund, Miessakit ry, Nytkis ry, Centralförbundet för Barnskydd, Delegationen för jämställdhetsärenden, Yhden vanhemman perheiden liitto ry, Suomen Uusperheellisten liitto ry, Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry och kyrkans enhet för familjeärenden.

För mer information:

Årets Pappa Abdishakur Moalin, tfn 040 913 6411, [email protected]
Årets Pappa Hannu Gustafsson, tfn 040 548 2993, fornamn.efternamn @nettikirje.fi
Årets Pappa Pasi Orava, tfn 050 485 5226, fornamn.efternamn @nsn.com
Överinspektör Hanna Onwen-Huma, tfn 050 467 1946, [email protected]På vår webbplats
Tillbaka till toppen