Hyppää sisältöön
Media

STM ja THL tiedottavat
Koronatartuntojen määrä laski edellisviikkoon verrattuna – tiukat rajoitustoimet edelleen tarpeellisia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.4.2021 10.00
Tiedote 86/2021

Suomessa on todettu koronavirustapauksia viikolla 12 hieman vähemmän kuin maaliskuun ensimmäisillä viikoilla. Annetut suositukset ja rajoitustoimet sekä ravitsemisliikkeiden sulku vaikuttavat hidastaneen epidemian kasvuvauhtia. Rajoitustoimien vaikutukset tapausmääriin näkyvät viiveellä, ja tartuntoja todetaan edelleen paljon. Siten tilanne voi kehittyä nopeasti myös huonompaan suuntaan.

Epidemiatilanteissa on suuria alueellisia eroja. Heikoin tilanne on maan etelä- ja lounaisosissa. Ilmaantuvuus on edelleen hyvin korkea Helsingin ja Uudenmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla. Ilmaantuvuus on matalin Etelä-, Keski-, ja Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Vaasan ja Kainuun sairaanhoitopiirien alueilla.

Positiivisten osuus testatuista näytteistä pysynyt korkeana maaliskuun ajan

Viikolla 12 (ajalla 22.3.-28.3) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin noin 4150 uutta tapausta, mikä on yli 500 vähemmän kuin edellisellä viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 75 tapausta 100 000:ta asukasta kohden, kun edellisellä viikolla luku oli 85.

Viimeisen kahden viikon yhteenlaskettu tapausmäärä oli noin 8850 uutta tapausta, mikä on yli 500 vähemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 160 tapausta 100 000:ta asukasta kohden, kun edeltävällä kahden viikon jaksolla vastaava luku oli 170. Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,90-1,05 (90 % todennäköisyysväli), mikä on vähän pienempi kuin viime viikolla. 

Viikolla 12 koronatestejä tehtiin yli 135 000. Se on jonkin verran vähemmän kuin aiemmin maaliskuussa. Positiivisten testien osuus oli 3,1 %. Positiivisten testien osuus on ollut korkea, yli 3 % koko maaliskuun ajan.

Koko maassa uusien kotimaisten tartuntojen tartunnanlähde selvisi noin 70 %:ssa tartunnoista. Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli 2 %, ja näistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus jäi prosenttiin kaikista tartunnoista. Uusista tartunnoista edelleen noin kolmannes todettiin karanteenissa olevilla henkilöillä. 

Viikolla 12 koronavirustapauksia todettiin edellisen viikon tapaan eniten työikäisillä ja erityisesti 20-29-vuotiailla.

Ikääntyneiden rokotukset edenneet hyvin – sairaalahoidon tarve korkealla tasolla kuten edellisellä viikolla

Rokotuksilla iäkkäät ja riskiryhmät pystytään suojaamaan tehokkaasti, ja näiden ryhmien rokotukset ovat edenneet hyvin. Yli 80-vuotiaista on rokotettu noin 84 %, 75-79-vuotiaista noin 68 % ja 70-74-vuotiaista noin 34 %. Arvio on, että koko maassa 70 vuotta täyttäneet olisivat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen viikkoihin 15-16 mennessä.

Maaliskuun aikana sairaalahoidon tarve  kasvoi huomattavasti. Sairaalahoidossa oli 31.3. kaikkiaan 295 potilasta covid-19-taudin vuoksi eli saman verran kuin viime viikolla. Näistä potilasta perusterveydenhuollon osastoilla oli 65, erikoissairaanhoidossa 180 ja tehohoidossa 50 potilasta.

Myös tehohoidon tarve kasvoi selvästi viimeksi kuluneen kuukauden aikana, ja enimmillään tehohoidossa oli 23.3.2021 samanaikaisesti 64 Covid-19-potilasta. Viimeksi kuluneen viikon aikana tehohoitopotilaiden määrä on kuitenkin pienentynyt. Tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli 31.3.2021 mennessä raportoitu yhteensä 844.

Tänään julkaistu epidemian seurantaraportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla. Tällä viikolla raporttiin sisältyy erilliskatsauksena seurantaraportti muuntuneista koronaviruksista. 

Tällä hetkellä kaikista positiivista näytteistä sekvensoidaan jopa 40 %. Muuntuneista koronaviruslöydöksistä on HUSin alueella ollut brittivarianttia 60-70 % ja Etelä-Afrikan muunnoksia noin 8 %. Muualla maassa osuudet ovat noin 50 % ja noin 5 %. Varianttihavaintojen määrän kasvua on havaittavissa koko maassa, voimakkaimmin HUSin alueella. Analysointiviiveen vuoksi johtopäätöksiä ei voida tehdä viimeisten kolmen viikon tiedoista.

Lisätietoja:

Mika Salminen, johtaja, THL, [email protected] (epidemiatilanne) 
Taneli Puumalainen, ylilääkäri, THL, [email protected] (epidemiatilanne)
Simopekka Vänskä, erikoistutkija, THL, [email protected] (ennustemallit) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)

Sivun alkuun