Hoppa till innehåll
Media

Ändringarna i läkemedelslagen träder i kraft 1.4.2022

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 11.01 | Publicerad på svenska 23.12.2021 kl. 13.31
Pressmeddelande 410/2021

Lagen om ändring av läkemedelslagen träder i kraft den 1 april 2022. Vissa bestämmelser tillämpas dock först efter en övergångsperiod. I läkemedelslagen görs dessutom vissa ändringar som EU-rätten förutsätter. 

Ändringar i prisregleringen av egenvårdsläkemedel möjliggör priskonkurrens 

Detaljhandelspriset på egenvårdsläkemedel är i fortsättningen högst detaljförsäljningspriset enligt läkemedelstaxan och minst läkemedlets partipris för hela landet. Priset ska vara detsamma vid apotekets alla verksamhetsställen och i webbtjänsten. I och med den priskonkurrens som uppstår till följd av ändringen kan patienterna få egenvårdsläkemedel till ett förmånligare pris än för närvarande. 

Rabatterna gäller inte egenvårdsläkemedel som kräver extra rådgivning. Det är också möjligt att i efterhand begränsa egenvårdsläkemedel som omfattas av priskonkurrens, om ett enhetligt pris för hela landet är motiverat med tanke på den läkemedelsrådgivning som användningen av läkemedlet förutsätter, läkemedlets eventuella biverkningar eller folkhälsan. 

Ändringar i apoteksregleringen 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea kommer att få bättre möjligheter att inrätta nya apotek.

I fortsättningen är det lättare att inrätta nya apotek och filialapotek också i anslutning till enheter inom social- och hälsovården såsom till exempel sjukhus. Syftet är att säkerställa en oavbruten läkemedelsförsörjning för de patienter som skrivs ut från enheterna inom hälso- och sjukvården.

I läkemedelslagen tas det in en bestämmelse om apotekens avhämtningsboxar. I lagen kommer det dessutom att göras ändringar av bestämmelser som förtydligar filialapotekens verksamhet och apotekens webbtjänster. Det kommer att föreskrivas mer ingående än hittills om byte av apotekare. 

Boendeserviceenheter inom socialvården får ha ett begränsat läkemedelsförråd för akuta situationer

Boendeserviceenheter inom socialvården har för de boendes oförutsedda eller akuta behov av medicinering i fortsättningen rätt att upprätthålla begränsade läkemedelsförråd för gemensamt bruk med stöd av ett tillstånd av myndigheten eller en anmälan till kommunen. 

Ytterligare information:

Tuija Metsävainio, regeringssekreterare, tfn 0295 163 449, [email protected] 
Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 619, [email protected]

Tillbaka till toppen