Hyppää sisältöön
Media

Lääkelain muutokset voimaan 1.4.2022

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 11.01
Tiedote 410/2021

Laki lääkelain muuttamisesta tulee voimaan 1.4.2022. Eräitä asioita koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta siirtymäajan jälkeen. Lääkelakiin tehdään lisäksi eräitä EU-oikeuden edellyttämiä muutoksia. 

Itsehoitolääkkeiden hintasääntelyn muutokset mahdollistavat hintakilpailun 

Itsehoitolääkkeiden vähittäismyyntihinta on jatkossa enintään lääketaksan mukainen vähittäismyyntihinta ja vähintään lääkkeen valtakunnallisesti käytössä oleva tukkuhinta. Hinnan on oltava sama apteekin kaikissa toimipisteissä ja verkkopalvelussa. Muutoksen johdosta syntyvän hintakilpailun myötä potilaat voivat saada itsehoitolääkkeitä nykyistä edullisemmin. 

Alennukset eivät koske lisäneuvontaa vaativia itsehoitolääkkeitä. Hintakilpailun piirissä olevia itsehoitolääkkeitä on myös mahdollista jälkikäteen rajoittaa, mikäli valtakunnallisesti yhtenäinen hinta on perusteltu lääkkeen käytön edellyttämän lääkeneuvonnan, lääkkeen mahdollisten haittavaikutusten tai kansanterveyden kannalta. 

Apteekkisääntelyyn muutoksia 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mahdollisuuksia päättää uusien apteekkien perustamisesta laajennetaan.

Apteekkeja ja sivuapteekkeja voidaan jatkossa perustaa nykyistä helpommin myös sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden, kuten sairaaloiden, yhteyteen. Tarkoituksena on varmistaa terveydenhuollon yksiköistä kotiutuvien potilaiden lääkehuollon katkeamattomuus.

Lääkelakiin lisätään säädös apteekkien noutolokerikoista. Lisäksi lakiin tehdään muun muassa eräitä sivuapteekkeja ja apteekin verkkopalvelutoimintaa selkeyttäviä säännösmuutoksia. Apteekkarin vaihdostilanteista säädettäisiin nykyistä tarkemmin. 

Rajattu lääkevarasto akuuttitilanteita varten sosiaalihuollon asumispalveluyksiköihin

Sosiaalihuollon palveluasumisyksiköllä on jatkossa oikeus ylläpitää rajattua yhteiskäyttöön tarkoitettua lääkevarastoa asukkaiden ennakoimattomia tai äkillisiä lääkitystarpeita varten viranomaisten myöntämän luvan tai kunnan ilmoituksen turvin. 

Lisätietoja

hallitussihteeri Tuija Metsävainio, p. 0295 163 449, [email protected] 
neuvotteleva virkamies Ulla Närhi, p. 0295 163 619, [email protected]

Sivun alkuun