Hoppa till innehåll
Media

Aktuell information om coronaviruset i Wuhan

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2020 14.29 | Publicerad på svenska 29.1.2020 kl. 15.14
Nyhet

Korrigering av pressmeddelande 29.1.2020 kl 19:00: "En turist har konstaterats vara smittad av coronaviruset vid Lapplands centralsjukhus. Detta är det första bekräftade fallet i Finland" och länk till THLs pressmeddelande.

En epidemi orsakad av ett nytt coronavirus (2019-nCoV) har konstaterats i provinsen Hubei i Kina, särskilt i staden Wuhan. Sjukdomsfall har senare konstaterats också på andra håll i världen.

En turist har konstaterats vara smittad av coronaviruset vid Lapplands centralsjukhus. Detta är det första bekräftade fallet i Finland. Aktuell information om läget fås bäst via Institutet för hälsa och välfärds webbplats thl.fi.

Symtomen hos de insjuknade har varit feber, hosta och andnöd. God handhygien är det bästa sättet att förebygga att coronaviruset smittar.

Det är viktigt att eventuella sjukdomsfall identifieras snabbt för att man genom effektiva bekämpningsåtgärder ska kunna minska risken för att smittan sprider sig. Sjukhusen i Finland har beredskap att undersöka och behandla coronavirusinfektioner under isoleringsförhållanden.

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar för närvarande inte några särskilda åtgärder för resenärer eller några begränsningar av resor eller internationell handel. I Finland svarar utrikesministeriet för att utfärda resemeddelanden.

Social- och hälsovårdsministeriet följer läget tillsammans med andra myndigheter både i Finland och internationellt. Institutet för hälsa och välfärd samarbetar tätt med Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Samlad information på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

Samlad information om coronaviruset i Wuhan finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Webbsidorna om viruset uppdateras kontinuerligt. På sidorna finns också anvisningar för hur man kan förebygga och bekämpa smitta. Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att människor tar del av informationen på de sidorna för att få mer information om coronaviruset i Wuhan.

Tillbaka till toppen