Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet utfärdade en förordning om de intyg som ska fogas till ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2022 13.37
Pressmeddelande 167/2022

De som är borta från arbetet på grund av risken för smittspridning har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom även utan officiellt beslut om isolering till slutet av år 2022. Vid ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom ska sökanden lägga fram ett intyg över den tidsperiod under vilken det på grund av coronasmittorisken inte är tillrådligt att man deltar i förvärvsarbete.

Intyget kan fås från den offentliga eller privata hälso- och sjukvården eller företagshälsovården. Intyget kan förutom av en läkare också utfärdas av en sjukskötare eller hälsovårdare.

Av intyget ska framgå att personen eller vårdnadshavarens barn under 16 år har fått en laboratorieverifierad covid-19-smitta. Dessutom ska det entydigt framgå hur lång frånvaro från arbetet, småbarnspedagogiken eller läroanstalten som rekommenderas. 

Det ska också läggas fram en tillförlitlig utredning om inkomstbortfallet och dess storlek.

 

Ytterligare information (på finska)

Emmi Vettenranta, sakkunnig, [email protected]
Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Tillbaka till toppen