Hoppa till innehåll
Media

Ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar har sänts på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2022 13.46
Pressmeddelande

Regeringens proposition om temporära ändringar av lagen om smittsamma sjukdomar är på remiss 1 juni –24 juli 2022. Avsikten är att införa vissa temporära paragrafer på nytt i lagen om smittsamma sjukdomar så att de kan tillämpas om det behövs för att bekämpa covid-19-epidemin. Restriktionerna ska användas endast om det är absolut nödvändigt på grund av epidemiläget.

Syftet med ändringarna är att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft om antalet allvarliga smittfall ökar och social- och hälsovårdstjänsterna belastas i den grad att människors liv och hälsa äventyras.  Syftet med restriktionerna är inte att förebygga smittspridning, utan att hindra att hälso- och sjukvården överbelastas på grund av covid-19. I fortsättningen är det kommunerna och regionförvaltningsverken som ska besluta om alla restriktioner.  

Överbelastning inom hälso- och sjukvården ska i första hand förebyggas genom hygienkrav. Som en sekundär åtgärd kan kommuner och regionförvaltningsverk, om epidemiläget så kräver, också i fortsättningen begränsa restaurangverksamheten eller användningen av vissa lokaler. 

I sista hand kan kommuner och regionförvaltningsverk även i fortsättningen stänga offentliga lokaler inom sådan verksamhet där det finns risk för att det uppstår omfattande smittkedjor. Detta får göras endast om befolkningens hälsa och hälso- och sjukvårdens bärkraft är allvarligt hotade. 

I och med lagändringen kan coronapasset inte längre användas som ett alternativ till coronarestriktionerna ifall man blir tvungen att införa restriktioner igen. EU:s digitala covidintyg beviljas dock fortfarande i Finland, och de kan behövas för resor inom EU och många länder utanför EU. 

De gällande paragraferna gäller till den 30 juni 2022, och därför behöver de utfärdas på nytt. De föreslagna temporära paragraferna gäller till och med den 31 december 2022. 


Mer information:

Mirka-Tuulia Kuoksa, regeringssekreterare [email protected] 

Tillbaka till toppen