Hoppa till innehåll
Media

Coronaviruset fortfarande vanligt i breda områden i Finland och i många andra EU-länder

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2022 10.04
Pressmeddelande
Korona virus

Incidensen av coronavirus och sjukdomsbördan har i och med hösten börjat öka i Finland och i många andra EU-länder. Mot vintern kommer antalet fall av covid-19 troligen att öka. Var och en kan genom sitt eget agerande förebygga spridningen av coronaviruset.

De covid-19-patienter som kräver sjukhusvård är fortfarande äldre människor med svag hälsa. Den ökade sjukhusvården belastar särskilt bäddavdelningar inom primärvården. Människor med svag hälsa hamnar lättare på sjukhus, och symtomatiska infektioner är vanliga också i fortsättningen. Utvecklingen av behovet av sjukhusvård följer infektionsläget hos personer med svag hälsa. 

Nya doser av coronavaccin tillsammans med influensavaccineringar ska skydda dessa befolkningsgrupper från att hamna på sjukhus och mot döden. De vacciner som nu är i användning ger inte ett tillräckligt skydd för alla människor. De ska skyddas mot döden och den allvarliga sjukdomsformen genom tidig medicinering.

Epidemier bland personer med risk för den allvarliga sjukdomstypen, till exempel på vårdhem, utreds och bekämpas aktivt. 

Eget agerande förebygger smittspridning

Var och en kan genom sitt eget agerande förebygga spridningen av coronaviruset. Vaccinerna ger ett bra skydd mot allvarliga symtom, men är inget effektivt sätt att förhindra smitta på befolkningsnivån. Risken för smitta minskar när man tar hand om hygienen och stannar hemma om man fått symtom på akut luftvägsinfektion.

Social- och hälsovårdsministeriet följer epidemiläget i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd. Beredskapen för att bekämpa epidemier som möjliga nya virusvarianter orsakar i framtiden upprätthålls på nationell och internationell nivå. 

Institutet för hälsa och välfärd har sammanställt de viktigaste uppgifterna om uppföljningen av covid-19-epidemin på sin webbplats.

Mer information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
Tuija Leino, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] 

Tillbaka till toppen