Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp har berett ett förslag om beredskapen inför en eventuell ny epidemivåg

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2022 12.10
Pressmeddelande 125/2022

Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp har utrett social- och hälsovårdssystemets beredskap inför en eventuell ny våg av covid-19-epidemin. Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport till ministeriet tisdagen den 17 maj.  

I slutrapporten framför arbetsgruppen sammanlagt 54 olika åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen innehåller de centrala områden som arbetsgruppen anser att Finland bör förbättra och främja för att vara bättre förberedd på att möta en eventuell ny epidemivåg i höst eller senare i framtiden.  

Förslagen har delats upp i tio huvudpunkter. Dessa är lägesbilden, myndighetssamarbetet, beredskapen och beredskapsplaneringen, servicesystemet, personalresurserna, smittspårningen och testningen, vaccinationerna, intensivvården, den materiella beredskapen och utvecklingen av lagstiftningen.  

Under arbetets gång har arbetsgruppen hört aktörerna och kartlagt tidigare utredningar och undersökningar.  

Ordförande för arbetsgruppen är sjukhusråd Rauno Ihalainen.  

Mer information:

Rauno Ihalainen, ordförande för arbetsgruppen, tfn 050 68 048

Tillbaka till toppen