Hoppa till innehåll
Media

Statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19 för 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2022 14.19
Pressmeddelande 301/2022

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget beviljas utan krav på motsäkerhet en statsgaranti på 28,5 miljoner euro för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19 för tiden 1.1.2023-31.12.2023.

Försäkringsgarantin täcker sådana personskador som ersätts ur försäkringsbolagets läkemedelsskadeförsäkring och som beror på vaccin mot covid-19. Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget ansvarar själv för de ersättningar som underskrider gränsen för självbehållet på 1,5 miljoner euro i enlighet med villkoren för skador eller serieskador.

Statsgaranti beviljas eftersom återförsäkring inte finns att tillgå på marknaden på skäliga villkor. Garantin gör det möjligt för läkemedelsskadeförsäkringsbolaget att försäkra personskador som eventuellt orsakas av vaccin mot covid-19 på samma sätt som för andra vacciner.

Försäkringens maximibelopp är det sammanlagda beloppet av självbehållet och försäkringsgarantin, dvs. 30 miljoner euro, och om försäkringsgarantin beviljas för flera kalenderår, sammanlagt 300 miljoner euro. Eftersom det redan beviljats statsgaranti för åren 2021 och 2022 är statens borgen sammanlagt 84 miljoner euro. Trots försäkringsgarantin ansvarar försäkringsbolaget alltid för utbetalningen av försäkringsersättningar till de skadelidande.

Det tas ut en garantiavgift på 400 000 euro för statsgarantin.

Lagen om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19 trädde i kraft den 1 januari 2021. Statsgaranti för en personförsäkring som försäkringsbolaget har beviljat kan enligt lagen beviljas av statsrådet till den del som försäkringen ersätter personskador som orsakas av vaccin mot covid-19.

Mer information:

Regeringssekreterare Emmi Äärynen, tfn 029 516 3515, [email protected]
Jaana Rissanen, direktör, tfn 029 516 3011, [email protected]

Tillbaka till toppen