FI SV

Vammaispalvelujen lainsäädännön uudistaminen

Vammaispalveluja koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan. Uusi vammaispalvelulaki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista.

Uudistuksen tavoitteena on 

  1. toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa; 
  2. ehkäistä ja poistaa esteitä, jotka rajoittavat vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja osallistumisen toteutumista yhteiskunnassa; 
  3. tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista; 
  4. turvata vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut.

Valmistelusta kerrotaan myös vammaispalvelujen käsikirjassa:

Uudistuksen eteneminen

Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle syksyllä 2022. Laki tulisi voimaan 1.1.2023.

Ehdotus uudeksi vammaispalvelulaiksi oli lausunnolla 17.2.-4.4.2022.

 

Mer information

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163405  


Jaana Huhta, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163407