Pressmeddelanden

Sjukförsäkringsavgifterna för 2021 har fastställts
SHM
Pressmeddelande 19.11.2020 13.46
Antalet smittfall och incidensen av coronaviruset ökar
SHM
Pressmeddelande 19.11.2020 10.00
Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2021
SHM
Pressmeddelande 12.11.2020 13.31
Livslängdskoefficienten fastställd för 2021
SHM
Pressmeddelande 10.11.2020 11.18
Finansiering för regional utveckling av arbetslivet
SHM
Pressmeddelande 10.11.2020 9.14