Pressmeddelanden

Extra indexhöjning i socialskyddsförmånerna 2022

SHM
Pressmeddelande 8.7.2022 11.01

Finland donerade covid-19-vaccin till Nicaragua

SHM
Pressmeddelande 8.7.2022 9.30

Apkoppor blir en övervakningspliktig smittsam sjukdom

SHM
Pressmeddelande 30.6.2022 13.53