Regeringens proposition om sjukhus- och journätet har sänts på remiss

21.5.2024 11.44
SHM
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till vissa lagar som har samband med den var på remiss 21.5–1.7.2024. I propositionen föreslås det att lagstiftningen om dygnetruntjour och operativ verksamhet inom hälso- och sjukvården ska ändras.

Social- och hälsovårdens beredskap för störningar ska förbättras – Lagutkast på remiss

17.5.2024 12.23
SHM
-
Avsikten är att förbättra beredskapen inom social- och hälsovården. Det finns utvecklingsbehov särskilt med tanke på störningssituationer som drabbar flera välfärdsområden samtidigt och som kräver resurser från fler än ett välfärdsområde. Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om ett lagutkast för att stärka beredskapen och förtydliga ledningsansvaret. Remisstiden är 17.5.2024–26.6.2024.

Begäran om utlåtande: Regeringens proposition om behandling av patientuppgifter i Nyland

21.5.2024 15.41
SHM
Lääkäri kirjoittamassa mappiin.
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag om ändring av kunduppgiftslagen och Nylandslagen. Utlåtandena från den tidigare remissbehandlingen har beaktats. Utlåtanden kan lämnas in fram till den 19 juni 2024.

Arbetsgrupp bereder ett förslag till en långsiktig vision för digitaliseringen inom social- och hälsovården

21.5.2024 12.19
SHM
-
Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte den 14 maj 2024 en arbetsgrupp som ska utreda hur digitaliseringen och informationshanteringen inom social- och hälsovården kan utvecklas på lång sikt. Arbetsgruppen har till uppgift att kartlägga potentialen för digitaliseringen inom social- och hälsovården på lång sikt och vilka ändringar som behöver göras för att uppnå den.

Visa mer...

Ministeriet och förvaltningsområdet

Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Kaisa Juuso
Kaisa Juuso
Social- och hälsovårdsminister
Sanni Grahn-Laasonen
Sanni Grahn-Laasonen
Ministern för social trygghet
Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister