FI SV EN RU

Työsuojelu varmistaa turvalliset työolot


Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee ja kehittää työsuojelun lainsäädäntöä ja työsuojelupolitiikkaa sekä vastaa työsuojelun kansainvälisestä yhteistyöstä.

Lisäksi ministeriö ohjaa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueita.
 

Terveenä ja turvallisesti työssä

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset, joiden tavoitteena on, että työ on terveellistä ja turvallista kaikilla työpaikoilla työnteon muodosta riippumatta.

Linjaukset ulottuvat vuoteen 2030, ja niitä päivitetään parhaillaan.

Tutustu linjauksiin:

Yhteistyötä yli rajojen

Työsuojelun kansainvälistä yhteistyötä tehdään pääasiassa Euroopan unionissa, Kansainvälisessä työjärjestössä ILOssa ja Pohjoismaiden kanssa.

Työterveys ja -turvallisuus on yksi EU:n sosiaalipolitiikan tärkeimmistä ja edistyksellisimmistä osa-alueista.

Suurin osa Suomen työsuojelulainsäädännöstä perustuu EU-direktiiveihin, joiden valmisteluun suomalaiset asiantuntijat osallistuvat.