Jämställdhet är ett viktigt värde i Finland

Finland är ett jämställt samhälle. Det finns nästan lika många kvinnor och män på arbetsmarknaden och kvinnornas sysselsättningsgrad är hög. Familjerna stöds i förenandet av arbete och familj.

Föräldraskapet tillhör såväl mammor som pappor, och barnen garanteras goda förutsättningar genom ett heltäckande system med rådgivningsbyråer, rätt till dagvård, skolhälsovård och skolmat.

Finland är ett jämställt avtalssamhälle

Det finns nästan lika många kvinnor och män på arbetsmarknaden. Kvinnor och män har möjlighet till egen karriärutveckling eftersom familjeledigheter som följer på moderskapsledigheten kan delas mellan föräldrarna. Pappor med små barn har rätt till faderskapsledighet.

Många frågor om arbetsliv och jämställdhet avtalas mellan staten, arbetsgivarna och arbetstagarna och man håller också fast vid det som avtalats. Jämställdhet mellan könen är ett viktigt värde i Finland.

Jämställdhetslagen stiftades i Finland år 1986. Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på basis av könsidentitet och könsuttryck. Lagen stöder också jämställdhet mellan kvinnor och män.

Mer information

Tanja Auvinen, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY 0295163715