Hoppa till innehåll
Media

Miljö- och hälsoskyddet överförs inte till landskapen i social- och hälsovårdsreformens första skede

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2020 12.38 | Publicerad på svenska 20.2.2020 kl. 16.05
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård fastställde vid sitt möte den 13 februari att uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet i detta skede inte ska överföras till landskapen. Överföringen ska utredas senare i samband med beredningen av ett sektorsövergripande landskap.

Organiseringen av miljö- och hälsoskyddet varierar på olika håll i Finland. Till exempel i Kajanaland, Norra Karelen och Mellersta Österbotten har funktioner koncentrerats till stora områden som är större än en kommun. Social- och hälsovårdsministeriet stöder bevarandet av dessa regionala särdrag.

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att revidera lagstiftningen om veterinärtjänster.

"I det här skedet var detta den bästa lösningen med tanke på miljö- och hälsoskyddet som helhet, även om det är utmanande för de enheter som för närvarande sitter fast i kommunernas social- och hälsovårdsstrukturer. Ministerierna försöker tillsammans med enheterna hitta så fungerande lösningar som möjligt för miljö- och hälsoskyddet i framtiden", konstaterar direktör Jari Keinänen vid social- och hälsovårdsministeriet.

Därefter utvärderar social- och hälsovårdsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet tillsammans miljö- och hälsoskyddet som helhet i nuläget. Målet är att minska antalet organ som ordnar miljö- och hälsoskydd.

En särskild utredning om att ordna miljö- och hälsoskyddet klar

I nuläget ordnas miljö- och hälsoskyddet vid 62 enheter. De vanligaste modellerna är modeller med en värdkommun eller en samkommun. De största städerna ordnar miljö- och hälsoskyddet själva.

I samband med beredningen av social- och hälsovårdsreformen gjordes hösten 2019 en särskild utredning  om  att ordna  miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i enlighet med nuläget eller att överföra  miljö- och hälsoskyddet till landskapen. Utredningen genomfördes av social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet.

I samband med  utredningen gjordes en enkät bland miljö- och hälsoskyddets enheter och intressentgrupper.

Intressentgrupperna representerades av regionförvaltningsverken, Valvira, Livsmedelsverket, miljöministeriet, inrikesministeriet och Kommunförbundet.

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 311

Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 439, [email protected]

Tillbaka till toppen