Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådet förhindrar Pyhäjärvi att lämna samkommun för social- och hälsovård – ålägger även Kaavi att fortsätta samarbetet kring social- och hälsovårdstjänster

Social- och hälsovårdsministeriet
16.8.2018 13.20
Pressmeddelande 112/2018

Pyhäjärvi stad och Kaavi kommun vill lämna sina nuvarande samarbetsområden för social- och hälsovårdstjänster. Statsrådet ålägger dock dem att fortsätta.

Lagen förpliktar små kommuner att ordna social- och hälsovårdstjänsterna tillsammans så att befolkningsunderlaget uppgår till minst ca 20 000 invånare.

Pyhäjärvi som ligger i Norra Österbotten är en stad med ca 5 400 invånare och Kaavi som hör till Norra Savolax å sin sida en kommun med ca 3 000 invånare. Därmed ligger bådas befolkningsmängd klart under den lagstadgade gränsen.

Samarbetsområden får enligt lag inte upplösas innan 2020, och därmed ålägger statsrådet Pyhäjärvi stad att fortsätta som medlem av samkommunen Peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Kaavi kommun måste fortsätta som en del av affärsverket för primärvården Kysteri.

Social- och hälsovårdsministeriet har bedömt att i fråga om båda kommunerna skulle ett utträde ur deras samarbetsområden försvåra både ordnandet av kommunens egna social- och hälsovårdstjänster och samarbetsområdenas verksamhet.

Om andra kommuner fattar beslut om utträde ur sina samarbetsområden, kommer lagenligheten i besluten att utredas på samma sätt som för Kaavi och Pyhäjärvi.

Ytterligare information:

Pekka Järvinen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 367, [email protected]

Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 585, [email protected]

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, p. 0295 163 338, [email protected] (skicka ett sms där du ber henne ringa upp dig)

Tillbaka till toppen