Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådet tillsatte delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Social- och hälsovårdsministeriet
26.1.2017 13.22
Pressmeddelande 17/2017

Statsrådet har tillsatt en ny delegation för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Delegationens mandatperiod är 26.1.2017–30.4.2019. En kommitté ersätter det nuvarande riksomfattande handikapprådet. Ändringen har samband med genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Finland.

Delegationens ordförande är socialrådet Eveliina Pöyhönen från social- och hälsovårdsministeriet och vice ordförande är licentiat i samhällsvetenskaper Sari Loijas från Handikappforum rf.  Delegationens övriga medlemmar företräder de olika ministerierna, personer med funktionsnedsättning och arbetsmarknadsorganisationerna.

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet och är den samordningsmekanism som avses i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Delegationen har till uppgift att inom olika sektorer och på olika plan i statsförvaltningen och samhället underlätta sådan verksamhet som hänför sig till genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning förkortas VANE. Förkortningen användes även för det riksomfattande handikapprådet.

Ytterligare information

Eveliina Pöyhönen, socialråd, tfn 0295163303
Susanna Rahkonen, regeringssekreterare, tfn 02951 63215
Merja Heikkonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63203


Funktionshinderpolitik
 

Tillbaka till toppen