Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Staten ersätter kommunerna för kostnaderna för brådskande socialservice till asylsökande

Social- och hälsovårdsministeriet
26.10.2017 13.47
Pressmeddelande 153/2017

Regeringen föreslår att staten ska ersätta kommunerna för de kostnader som uppkommit av brådskande socialservice, när servicen ges till en person som har fått avslag på ansökan om internationellt skydd och inte längre tillhandahålls mottagningstjänster.

Kommunerna ska enligt förslaget få ersättning för kostnaderna för nödvändig socialservice i form av tillfälligt boende eller mat och nödvändiga mediciner som de gett i brådskande fall. För beviljande av ersättning krävs det att personen har sökt nödvändig socialservice hos kommunen och att det i kommunen fattats ett överklagbart beslut om tillhandahållande av servicen.

När det gäller ersättningen till kommunerna för kostnaderna för brådskande socialservice är det inte fråga om någon ny uppgift för kommunen eller någon ny service för dem som vistas olagligt i landet, utan det handlar endast om fördelningen av kostnaderna mellan staten och kommunerna.

Beredningen av lagändringen har varit en del av den åtgärdsplan för förebyggande och hantering av olaglig vistelse i landet som ministerarbetsgruppen för migrationsfrågor har godkänt. Ändringen avses träda i kraft den 1 januari 2018.

Ytterligare information

Liisa Holopainen, regeringssekreterare 0295 163 408

På vår webbplats

Social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i landet
 

Tillbaka till toppen