Hoppa till innehåll
Media

Nya psykoaktiva substanser förbjuds – alltfler syntetiska opioider på marknaden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2018 11.47
Pressmeddelande

Statsrådet har ändrat två förordningar om narkotika. Båda träder i kraft den 30 juli 2018.

Enligt förordningen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen, dvs. designerdroger, ska man i Finland börja övervaka sammanlagt 54 nya psykoaktiva substanser. Av dem är 38 helt nya ämnen och 16 positionsisomerer av dessa ämnen. Ämnena används endast som berusningsmedel och de kan vara skadliga eller farliga för hälsan. Tillverkning, import, lagring, hållande till salu och överlåtelse av dessa ämnen är förbjudet. Innehav och användning av ämnena blir inte straffbart. 
 
Psykoaktiva ämnen som är förbjudna för konsumentmarknaden är vare sig narkotika eller läkemedel. Det är viktigt att ämnena omfattas av kontroll eftersom de sprider sig snabbt inom EU-området. En ny psykoaktiv substans rapporteras till det europeiska systemet för tidig varning ungefär en gång i veckan. På grund av marknadsföring på webben och den fria rörligheten är det lätt att få tag i ämnena även i Finland.
 
De vanligaste nya psykoaktiva substanserna är syntetiska katinoner. De är besläktade med drogen kat. Katinonerna har en uppiggande effekt på samma sätt som t.ex. amfetaminliknande ämnen. En av de mest kända syntetiska katinonerna i Finland är den narkotikaklassade substansen MDPV. Den näst största gruppen av psykoaktiva substanser är syntetiska cannabinoider. Användningen av dem är förknippad med fler ansenliga risker jämfört med cannabis vunnen ur växtdelar. Ämnena kan vara mycket starka, och de kan vara svåra att dosera exakt. Ämnet finns tillgängligt både som rent pulver och i olika örtblandningar.
 
I fjol kom det färre nya ämnen upp på marknaden för nya psykoaktiva substanser jämfört med tidigare år. Myndigheterna oroar sig dock över att antalet syntetiska opioider på marknaden ökar. De är bland de farligaste av de psykoaktiva substanserna. Ämnenas styrka varierar och de säljs i olika former. Användning av opioider kan leda till allvarliga förgiftningssituationer. I värsta fall leder de till andningsförlamning.
 
Förslaget till att de nya ämnena ska innefattas i kontrollen har lämnats av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Fem nya syntetiska opioider under internationell övervakning

Förordningen om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (narkotikaförordningen) ändras så att fem starka syntetiska opioider flyttas till olika bilagor inom ramen för förordningen. Detta innebär att de börjar övervakas i Finland även med stöd av FN:s narkotikakonventioner. FN:s narkotikakommission beslutade om detta i mars. Alla fem ämnen har redan tidigare varit under tillsyn i Finland och EU-området som narkotika.
 
Ämnena är karfentanil, ocfentanyl, furanylfentanyl, 4-fluoroisobutyrfentanyl (4-FIBF) och akryloylfentanyl (akrylfentanyl). I enlighet med samma beslut av FN klassificeras tetrahydro-furanylfentanyl (THF-F) för första gången som narkotika i Finland. Ämnenas skadlighet har be-dömts av Världshälsoorganisationen (WHO). 
 
Dessa ämnen påminner till sin struktur om det narkotikaklassade smärtstillande medlet fentanyl. Fentanyler är ytterst farliga syntetiska opioider eftersom de vanliga doserna är så pass små och det är svårt att dosera dem exakt. Överdosering leder till livsfarlig andningsdepression. Ämnena marknadsförs utan klarhet om innehållet i eller renheten av den vara som säljs. De kan också saluföras som helt andra varor eller ämnen. Fentanyler är ett stort problem bland annat i Estland. År 2017 inträffade över etthundra dödsfall i Sverige som var kopplade till fentanyler.
 
Tillverkning, import, lagring, hållande till salu, överlåtelse samt innehav och användning av dessa substanser är förbjudna och straffbara gärningar. Mot användning av dessa substanser i trafiken råder nolltolerans. Förbudet kan bromsa upp eller till och med förhindra spridning av ämnena till nya användargrupper, i synnerhet unga. Det förbättrar också möjligheterna till övervakning.
 
Samtidigt ändras narkotikaförordningen så att de syntetiska cannabinoiderna ADB-CHMINACA och CUMYL-4CN-BINACA, som tidigare klassificerats som psykoaktiva ämnen som är förbjudna för konsumentmarknaden, flyttas till narkotikaförordningens bilaga III. Flyttningen baserar sig på EU:s beslut från maj där ämnen ska innefattas i kontrollen inom hela EU-området. De syntetiska cannabinoiderna i fråga är betydligt starkare än cannabis. De kan vara svåra att dosera exakt. 
 
Ytterligare information:
 
Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163713
 
Tillbaka till toppen