Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uusia muuntohuumeita kielletään – synteettisiä opioideja yhä enemmän markkinoilla

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.6.2018 11.47
Tiedote 95/2018

Valtioneuvosto on muuttanut kahta huumausaineita koskevaa asetusta. Molemmat tulevat voimaan 30.7.2018

Kuluttajamarkkinoilta kiellettyjä psykoaktiivisia aineita eli muuntohuumeita koskevan asetuksen perusteella Suomessa aletaan valvoa yhteensä 54 uutta muuntohuumetta. Näistä 38 on kokonaan uusia aineita ja 16 näiden aineiden paikkaisomeereja. Aineita käytetään vain päihdekäytössä ja ne voivat olla terveydelle haitallisia tai vaarallisia. Aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen on kielletty. Aineiden hallussapidosta ja käytöstä ei rangaista. 

Kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet eivät ole huumausaineita eivätkä lääkkeitä. Aineiden valvonta on tärkeää, sillä ne leviävät nopeasti EU:n alueella. Eurooppalaiseen varhaisen varoituksen järjestelmään ilmoitetaan uudesta muuntohuumeesta noin kerran viikossa. Verkkomarkkinoinnin ja vapaan liikkuvuuden takia aineita saa helposti myös Suomessa.

Yleisimmät uusista muuntohuumeista ovat synteettisiä katinoneja. Ne ovat sukua kat-huumeelle. Katinonit vaikuttavat piristeen tavoin samoin kuin esimerkiksi amfetamiinien kaltaiset aineet. Tunnetuimpia muuntohuumekatinoneja Suomessa on huumausaineeksi luokiteltu MDPV. Toiseksi suurin ryhmä muuntohuumeita ovat synteettiset kannabinoidit. Niiden käyttöön liittyy merkittäviä lisäriskejä verrattuna kasviperäiseen kannabikseen. Aineet voivat olla hyvin voimakkaita ja niiden tarkka annostelu voi olla vaikeaa. Ainetta on tarjolla sekä puhtaana jauheena että erilaisissa yrttisekoituksissa.

Maailman muuntohuumemarkkinoille on tullut viime vuonna vähemmän uusia aineita kuin aiempina vuosina. Viranomaisia kuitenkin huolestuttaa, että markkinoilla olevien synteettisten opioidien määrä kasvaa. Ne ovat muuntohuumeista vaarallisimpia. Aineiden vahvuus vaihtelee ja niitä myydään erilaisissa muodoissa. Opioidien käyttö voi johtaa vakaviin myrkytystilanteisiin. Pahimmillaan ne lamauttavat hengityksen.

Esitys uusien aineiden valvontaan ottamisesta on tehty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa (Fimea).

Kansainväliseen valvontaan viisi uutta synteettistä opioidia

Huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annettua asetusta (huumausaineasetus) muutetaan siten, että viisi voimakasta synteettistä opioidia siirretään asetuksen sisällä eri liitteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä aletaan valvoa Suomessa myös YK:n huumausaineita koskevien yleissopimusten nojalla. YK:n huumausainetoimikunta päätti asiasta maaliskuussa. Kaikki viisi ainetta ovat olleet jo aiemmin valvonnassa Suomessa ja EU:n alueella huumausaineina.

Aineet ovat karfentaniili, okfentanyyli, furanyylifentanyyli, 4-fluori-isobutyyrifentanyyli (4-FIBF) ja akryloyylifentanyyli (akryylifentanyyli). Saman YK:n päätöksen mukaisesti luokitellaan Suomessa ensimmäistä kertaa huumausaineeksi tetrahydrofuranyylifentanyyli (THF-F). Aineiden haitallisuuden on arvioinut Maailman terveysjärjestö (WHO). 

Aineet muistuttavat rakenteeltaan läheisesti huumausaineeksi luokiteltua kipulääke fentanyyliä. Fentanyylit ovat erittäin vaarallisia synteettisiä opioideja, koska käyttöannokset ovat pieniä, mistä johtuen niiden tarkka annostelu on vaikeaa. Yliannoksesta seuraa hengenvaarallinen hengityslama. Aineita markkinoidaan ilman varmuutta myytävän tuotteen sisällöstä tai puhtaudesta. Niitä voidaan kaupitella myös aivan toisina tuotteina tai aineina. Fentanyylit ovat suuri ongelma muun muassa Virossa. Ruotsissa oli vuonna 2017 yli sata kuolemaa, jotka yhdistettiin fentanyyleihin.
 
Näiden aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen, luovuttaminen käyttö ja hallussapito ovat kiellettyjä ja rangaistavia tekoja. Liikenteessä näiden aineiden käytölle on nollatoleranssi. Kielto voi hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös valvonnan mahdollisuudet paranevat.

Samalla huumausaineasetusta muutetaan siten, että Suomessa aiemmin kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi luokitellut synteettiset kannabinoidit ADB-CHMINACA ja CU-MYL-4CN-BINACA siirretään huumausaineasetuksen liitteeseen III. Siirto perustuu EU:n toukokuiseen päätökseen, jossa aineet otetaan valvontaan koko EU-alueella. Kyseiset synteettiset kannabinoidit ovat merkittävästi kannabista voimakkaampia. Niiden tarkka annostelu voi olla vaikeaa. 

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 0295 163713

Sivun alkuun