Hoppa till innehåll
Media

Arbetarskyddsnämnder diskuterade en effektiv arbetarskyddstillsyn

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2017 13.56 | Publicerad på svenska 10.3.2017 kl. 13.08
Nyhet

Målet för arbetarskyddstillsynen är att den ska vara av ännu högre kvalitet och mer enhetlig än tidigare. Ett exempel på detta är den riksomfattande riktningen av den riskbaserade tillsynen.

Arbetarskyddstillsynens nuvarande situation och framtid diskuterades vid ett seminarium för arbetarskyddsnämnderna som ordnades den 9 mars i Helsingfors. Detta var det femte riksomfattande gemensamma mötet för arbetarskyddsnämnderna. Det första mötet ordnades år 2003 och senast företrädare för nämnderna träffades var 2014. 

Även inom arbetarskyddet står kundorientering och kunder i centrum. Ett bra exempel på kundorientering är arbetarskyddets riksomfattande telefonrådgivning som inledde sin verksamhet i februari 2016 och som har fått ett ytterst positivt mottagande.

Den pågående landskapsreformen påverkar också arbetarskyddsförvaltningen. Som en del av landskapsreformen bereds en för statsrådet gemensam riksomfattande tillstånds- och tillsynsmyndighet. Fem regionala arbetarskyddsmyndigheter ska bli en riksomfattande myndighet. Arbetarskyddets oberoende ställning har erkänts vid beredningen av reformen.

I anslutning till ansvarsområdet för arbetarskyddet finns en rådgivande arbetarskyddsnämnd. Nämnden består av företrädare för arbetsmarknadsorganisationerna och branschexperter. Arbetarskyddsnämnden har bland annat till uppgift att inom ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket behandla betydande utvecklings-, planerings- och uppföljningsprojekt inom arbetarskyddet samt allmänna verksamhetslinjer och resultatmål inom arbetarskyddet.

Arbetarskyddsförvaltningen

Arbetarskyddsnämnderna

Ytterligare information:

Leo Suomaa, överdirektör (social- och hälsovårdsministeriet), tfn 0295 163 449, [email protected]

Kati Santasalo, överinspektör (social- och hälsovårdsministeriet), tfn 0295 163 351, [email protected]

Tillbaka till toppen