Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp: Nationell tjänst för att samla klientuppgifterna inom tjänsterna för barn och familjer

social- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2019 12.28 | Publicerad på svenska 22.5.2019 kl. 12.40
Pressmeddelande 67/2019

Uppgifterna om de tjänster som barn och familjer tillhandahålls och om barnens och familjernas stödbehov finns spridda i olika professioners system. Familjer och yrkespersoner har inte alltid en helhetsbild av de tjänster som familjen tillhandahålls. I syfte att rätta till situationen har det föreslagits en riksomfattande verksamhetsmodell. Med hjälp av den kan uppgifterna samlas i en ny elektronisk tjänst.

Nu föreslår en arbetsgrupp att det i detta syfte ska skapas en ny elektronisk tjänst som ska drivas av en myndighet. Arbetsgruppen har för den elektroniska tjänsten planerat en verksamhetsmodell, som ska bestå av en lägesbedömning och en sammanfattning av klientskapet samt en handlingsplan som utarbetas utifrån dessa.

Lägesbild och handlingsplan ska utarbetas i samarbete mellan familj och yrkespersoner

Via en elektronisk tjänst ska familjerna få tydligt sammanställd information om de tjänster som barnet tillhandahålls. Den elektroniska tjänsten ska vara ett gemensamt verktyg även för yrkespersoner inom olika sektorer. Med hjälp av den kan de samordna tjänster från olika sektorer bättre.

Den unga personen eller familjen ger sin egen lägesbedömning i tjänsten. De uppgifter som yrkespersoner har antecknat samlas ihop från olika informationssystem till en kort sammanfattning om klientskapet. Mer exakta uppgifter om de olika tjänsterna ska finnas i tjänstetillhandahållarnas egna register precis som för närvarande.

I en gemensam handlingsplan ska yrkespersonerna anteckna de mål och åtgärder som man kommit överens om tillsammans med barnet, den unga personen eller familjen samt tidsplaner och ansvarsfördelning i fråga om tjänsterna.

Användning av tjänsten ska vara frivillig, och en myndighet ska säkerställa dataskyddet

Familjerna ska själva få bestämma om de vill använda sig av tjänsten. Den unga personen eller familjen ska också få bestämma vilka aktörer som får se uppgifterna om barnet eller den unga personen eller anteckna uppgifter i den elektroniska handlingen.

För att barnets och den ungas integritetsskydd ska kunna garanteras, ska en myndighet driva den elektroniska tjänsten. Enligt förslaget ska det föreskrivas i lag att t.ex. Befolkningsregistercentralen eller Folkpensionsanstalten ska sköta det tekniska genomförandet av tjänsten.

Enligt förslaget kunde det också föreskrivas i lag att de som tillhandahåller tjänster för barn och unga är gemensamt personuppgiftsansvariga, så att varje aktör svarar som personuppgiftsansvarig för uppgifterna om de tjänster som den aktören tillhandahåller.

Riksomfattande projekt behövs för att genomföra det gemensamma systemet

Den nya verksamhetsmodellen och den elektroniska tjänsten skulle förbättra förmedlingen av uppgifter om klienten och göra tjänsterna mer klientorienterade.

För genomförandet av det gemensamma verktyget för unga och familjer och olika myndigheter krävs ett stort riksomfattande projekt.

Ytterligare information

Arja Ruponen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 169

Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 258

Mikko Huovila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 032

Tillbaka till toppen