Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä: Kansallinen palvelu kokoamaan lapsi- ja perhepalvelujen asiakastiedot yhteen

Opetus- ja kulttuuriministeriöSosiaali- ja terveysministeriö
22.5.2019 12.28
Tiedote 67/2019

Tiedot lapsen ja nuoren palveluista ja tuen tarpeesta ovat pirstoutuneet eri ammattilaisten järjestelmiin. Perheillä ja ammattilaisilla ei aina ole kokonaiskuvaa perheen palveluista. Yhtenä ehdotuksena tilanteen korjaamiseksi on ollut valtakunnallinen toimintamalli. Sen avulla tietoja koottaisiin yhteen sähköisessä palvelussa.

Työryhmä esittää nyt, että tätä varten rakennettaisiin uusi kansallinen sähköinen palvelu, jota ylläpitäisi viranomainen. Työryhmä on suunnitellut sähköiseen palveluun toimintamallia, joka koostuisi tilannearviosta ja asiakkuuskoosteesta sekä niiden perusteella tehtävästä toimintasuunnitelmasta.

Tilannekuva ja toimintasuunnitelma laadittaisiin ammattilaisten ja perheen yhteistyönä

Sähköisen palvelun kautta perheet saisivat selkeästi koostetun tiedon lapsen palveluista. Sähköinen palvelu olisi yhteinen työväline myös eri alojen ammattilaisille. Sen avulla he voisivat sovittaa paremmin yhteen eri toimialojen palveluja.

Nuori tai perhe kirjaisi itse palveluun oman tilannearvionsa. Ammattilaisten kirjaamat tiedot koottaisiin eri tietojärjestelmistä lyhyeksi asiakkuuskoosteeksi. Tarkemmat eri palveluja koskevat tiedot olisivat kunkin palvelunantajan omissa rekistereissä kuten tälläkin hetkellä.

Ammattilainen kirjaisi yhteiseen toimintasuunnitelmaan lapsen, nuoren tai perheen kanssa yhdessä sovitut tavoitteet, toimet sekä palvelujen aikataulutuksen ja vastuut.

Palvelun käyttö olisi vapaaehtoista, viranomainen varmistaisi tietosuojan

Perheet päättäisivät itse haluavatko he käyttää palvelua. Nuori tai perhe päättäisi myös siitä, mitkä toimijat voivat katsoa lapsen tai nuoren tietoja tai kirjata tietoja sähköiseen asiakirjaan.

Jotta lapsen ja nuoren tietosuojasta voidaan varmistua, sähköisen palvelun toteuttaja olisi viranomainen. Palvelun tekninen toteutus säädettäisiin lailla esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen tai Kelan tehtäväksi.

Lasten ja nuorten palvelujen tarjoajat voitaisiin määritellä lainsäädännössä yhteisrekisterinpitäjiksi niin, että kukin toimija vastaisi rekisterinpitäjänä antamiensa palvelujen tiedoista.

Yhteisen järjestelmän toteuttamiseen tarvitaan valtakunnallista hanketta

Uusi toimintamalli ja sähköinen palvelu parantaisivat asiakastiedonkulkua ja palvelujen asiakaslähtöisyyttä.

Nuorten ja perheiden sekä eri viranomaisten yhteisen työkalun toteuttaminen edellyttää mittavaa valtakunnallista hanketta.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Arja Ruponen, STM, p. 0295 163 169

ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, OKM, p. 0295 330 258

erityisasiantuntija Mikko Huovila, STM. p. 0295 163 032

Sivun alkuun