Hoppa till innehåll
Media

Höjning av arbetstagaravgifterna ändrar inte förmåner

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2016 13.30 | Publicerad på svenska 20.10.2016 kl. 14.47
Pressmeddelande 171/2016

Regeringen föreslår ändringar i sjukförsäkringslagen, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och lagen om utkomstskydd för arbetslösa. De föreslagna ändringarna har samband med det konkurrenskraftsavtal som arbetsmarknadens centralorganisationer har ingått.

Regeringen lämnade en regeringsproposition som gäller ändringen till riksdagen torsdagen den 20 oktober. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

De föreslagna höjningarna av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie i konkurrenskraftsavtalet inverkar inte på beloppet av dagpenningsförmånerna. Trots dessa höjningar av arbetstagaravgifterna förblir nivån på dagpenningen oförändrad. Det s.k. procentavdraget ändras inte på grund av höjningarna och därmed minskar inte förmånerna.

Propositionen har inte några konsekvenser för statsfinanserna. Ändringarna inverkar inte heller på arbetsgivarnas eller arbetstagarnas avgifter.

Ytterligare information:

Mika Mänttäri, regeringsråd, tfn 0295 163125, [email protected]

Tillbaka till toppen