Hyppää sisältöön
Media

Työntekijämaksujen nousu ei muuta etuuksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2016 13.30
Tiedote 171/2016

Hallitus ehdottaa muutoksia sairausvakuutuslakiin, työtapaturma- ja ammattitautilakiin sekä työttömyysturvalakiin. Ehdotetut muutokset ovat osa työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemää kilpailukykysopimusta.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 20. lokakuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2017.

Kilpailukykysopimuksessa ehdotetut työntekijän työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun korotukset eivät vaikuta päivärahaetuuksien määrään. Näistä työntekijämaksujen korotuksista huolimatta päivärahojen taso säilyisi siis ennallaan. Niin sanottu prosenttivähennys ei muuttuisi korotusten vuoksi ja näin ollen etuudet eivät pienenisi.

Esityksellä ei olisi valtiontaloudellisia vaikutuksia. Muutokset eivät vaikuttaisi myöskään työnantajien tai palkansaajien maksuihin.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Mika Mänttäri, p. 0295 163125, [email protected]

Sivun alkuun