Hoppa till innehåll
Media

Ibruktagandet av inkomstregister medför ändringar i arbetspensionslagarna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2018 14.23
Pressmeddelande 213/2018

Ibruktagandet av inkomstdatasystemet, dvs. det så kallade inkomstregistret, medför ändringar i arbetspensionslagarna, lagstiftningen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt strafflagen.

I fortsättningen ska den påföljd som påförs för försummelse att ordna pensionsskydd heta försummelseavgift och påföras av Statskontoret i stället för av pensionsanstalten. Bestämmelser om påföljder för försummelse av arbetsgivarens skyldighet att anmäla löneuppgifter finns framöver i lagen om inkomstdatasystemet.

Bestämmelserna i arbetspensionslagarna om hänförande av arbetsinkomst har preciserats så att hänförandet så långt som möjligt ska ske på motsvarande sätt som i dag också efter att inkomstregistret har tagits i bruk. Den nuvarande betalningsprincipen stärks också.

Vid bestämning av den dagpenning som enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar betalas under 28 dagar beaktas arbetsinkomsten inte längre med en dags noggrannhet bakåt från skadedagen. Uppgifterna om den skadade personens arbetsinkomster fås i fortsättningen från inkomstregistret.

Republikens president stadfäste lagarna den 19 december, och de träder i kraft den 1 januari 2019. Ändringarna i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och strafflagen samt en del av ändringarna i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar träder i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Hanna Tossavainen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 005

Tillbaka till toppen