Hyppää sisältöön
Media

Tulorekisteri käyttöönotto tuo muutoksia työeläkelakeihin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2018 14.23
Tiedote 213/2018

Tulotietojärjestelmän eli niin sanotun tulorekisterin käyttöönotto aiheuttaa muutoksia työeläkelakeihin, työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön sekä rikoslakiin.

Jatkossa eläketurvan järjestämisen laiminlyönnistä määrättävä seuraamus on nimeltään laiminlyöntimaksu ja sen määrää Valtiokonttori eläkelaitoksen sijaan. Jatkossa palkkatietoja koskevan työnantajan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksista säädetään laissa tulotietojärjestelmästä.

Työeläkelakien työansioiden kohdentamista koskevia säännöksiä täsmennetään niin että kohdentaminen tehdään mahdollisimman pitkälle nykyistä vastaavalla tavalla myös tulorekisterin käyttöönoton jälkeen. Myös nykyistä maksuperiaatetta vahvistetaan.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa, 28 päivän ajalta maksettavaa päivärahaa määritettäessä, työansiota ei oteta enää huomioon päivän tarkkuudella vahinkotapahtumasta taaksepäin. Tieto vahingoittuneen työansioista saadaan jatkossa tulorekisteristä.

Tasavallan presidentti vahvisti lait 19. joulukuuta ja ne tulevat voimaan 1.1.2019. Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain ja rikoslain muutokset sekä osa työtapaturma- ja ammattitautilakiin tehtävistä muutoksista tulevat voimaan 1 tammikuuta 2020.

Lisätietoja

hallitussihteeri Hanna Tossavainen p. 0295 163 005

Sivun alkuun