Hoppa till innehåll
Media

Finland förbinder sig till internationell vaccinforskning för att utveckla coronavirusvaccin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2020 15.12 | Publicerad på svenska 16.4.2020 kl. 17.39
Pressmeddelande 97/2020

Regeringen kommer att stöda utvecklingen av ett vaccin mot det nya coronaviruset med fem miljoner euro. Finlands finansiering riktas till koalitionen för epidemiberedskap och innovationer och till Internationella vaccininstitutet. Finland ansluter sig samtidigt till de båda allmännyttiga organisationerna.

Finland ansluter sig till koalitionen för epidemiberedskap och innovationer genom social- och hälsovårdsministeriets beslut.

Anslutningsansökan till avtalet om inrättande av Internationella vaccininstitutet har behandlats i statsrådet den 16 april, och avsikten är att republikens president ska stadfästa ansökan den 17 april. Därefter utarbetas en regeringsproposition till riksdagen om anslutningen.

Finland finansierar utvecklingen av vacciner med fem miljoner euro

Finlands regering beslutade redan den 12 mars att finansiera arbetet som görs vid koalitionen för epidemiberedskap och innovationer (CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovation) och Internationella vaccininstitutet (IVI, International Vaccine Institute) för att utveckla ett coronavirusvaccin.

Fyra miljoner euro av finansieringen har riktats till koalitionen för epidemiberedskap och innovationer och en miljon euro till Internationella vaccininstitutet.

För närvarande finns det inget vaccin eller någon läkemedelsbehandling mot den sjukdom som orsakas av det nya coronaviruset (Covid-19). Utvecklingen av ett vaccin är i praktiken det enda sättet att stoppa spridningen av viruset. Runt om i världen pågår arbetet med att utveckla tiotals olika vaccinationsalternativ.

Efter att vaccinerna utvecklats börjar produktionen och distributionen av dem, vilket också är förenat med många utmaningar. Behovet av vacciner är enormt, och sjukdomsläget ser olika ut i olika delar av världen. Finland anser det vara viktigt att tillgången till säkra och högklassiga vacciner till skäligt pris säkerställs i alla länder.

Medlemskapet ökar Finlands möjligheter att påverka det internationella arbetet med att utveckla vacciner

Som medlem i organisationerna har Finland möjlighet att påverka det internationella samarbetet för utveckling av vacciner, genom vilket man strävar efter att avsluta COVID–19-pandemin och bereda sig på kommande hot.

Koalitionen för epidemiberedskap och innovationers CEPI är projektfinansiär, stöder vaccinationsforskningen och vaccinationsutvecklingen samt stärker produktionskapaciteten. Internationella vaccininstitutet samarbetar internationellt i fråga om vaccinationsforskning, produktutveckling och stärkande av kapaciteten i synnerhet i utvecklingsländer.

Internationella vaccinationsinstitutet har deltagit i utvecklingen av vaccin mot gastrointestinala bakteriesjukdomar, såsom tyfoidfeber och kolera, och i undersökningen av vaccinernas effekt i fråga om befolkningen i fattiga länder.

Senare har institutet utvidgat sin verksamhet bland annat till utvecklingsarbetet kring shigellavaccinet och MERS-vaccinet samt till bedömningen av den belastning dessa sjukdomar medför. På basis av erfarenheterna kring MERS-vaccinet idkar institutet nu utvecklingssamarbete för att hitta ett vaccin som skyddar mot Covid-19.
Utöver vacciner och läkemedel behövs globalt långsiktiga åtgärder för att förbättra beredskapen i fråga om hälsosäkerheten.

Investeringar i hälsosystem och i ett gott förvaltningsövergripande samarbete i alla länder har en nyckelroll när det gäller att förbereda sig för framtida gränsöverskridande hot som har konsekvenser för hälsan. 

Ytterligare information:

Päivi Sillanaukee, avdelningschef, [email protected]
Outi Kuivasniemi, råd för internationella ärenden, tfn 0295 163 117 [email protected]

Tillbaka till toppen